SANA SINULLE

Kultainen sääntö


Vuorisaarna on Jeesuksen pisin, talteen kirjoitettu puhe. Puheessa Jeesus kertoo mitä hän odottaa valtakuntansa kansalaisilta. Puheeseen liittyy myös jae jolle on annettu laajasti tunnettu nimi. Matteuksen evankeliumin seitsemännen luvun jaetta 12 kutsutaan "Kultaiseksi säännöksi".

Kultainen sääntö on: " Sentähden, kaikki, mitä te tahdotte ihmisten teille tekevän, tehkää myös te samoin heille; sillä tämä on laki ja profeetat".

"Laki ja profeetat" tarkoittaa koko Vanhaa testamenttia, kaikkia sen kirjoituksia. Jeesus tiivistää sen mikä on lain ja profeettojen todellinen sanoma. "Kaikki, mitä te tahdotte ihmisten teille tekevän, tehkää myös te samoin heille".

Niin kutsuttu Kultainen sääntö on negatiivisessa muodossa muun muassa rabbiinisessa juutalaisuudessa, hinduismissa, buddhalaisuudessa, ja konfutselaisuudessa. Kultaisen säännön löytää myös eri muodoissa kreikkalaisesta ja roomalaisessa opetuksesta. Jeesus nostaa Vuorisaarnassa Kultaisen säännön oikeaan, positiiviseen muotoon.

"Tässä on laki ja profeetat", Jeesus sanoi: " Kaikki, mitä te tahdotte ihmisten teille tekevän, tehkää myös te samoin heille; sillä tämä on laki ja profeetat".

Jumalan armon ja Pyhän Hengen voiman kautta voimme rakastaa lähimmäistämme niin kuin itseämme. Jeesuksen avulla voimme tehdä hyvää.

Eero Ketola