Elävän kristillisyyden perusta

04.04.2020

Teksti: Rainer Friman. Kuva: Eero Ketola

Oikea oppi on elävän kristillisyyden perusta 

Raamattu on syvästi teologinen kirja. Teologia tarkoittaa "Jumalan oppia." "THEOS" tarkoittaa Suomeksi Jumala ja "LOGIA" oppia. Aina kun tutkimme Raamattua, olemme tekemisissä teologian kanssa. Siksi teologian käsitettä on turha välttää ja pelätä. Teologia on yhtä kuin Raamattu. Emme voi oppia tuntemaan Jumalaa ilman oikeaa oppia, eli teologiaa.

Kristinusko syntyi oikeasta opista, jonka apostolit välittivät meille. Halki vuosisatojen harhaoppien julistajat yrittivät houkutella uskovia pois apostolien opista. Näin kävi esimerkiksi Galatian seurakunnassa. Paavalin jälkeen seurakuntaan olivat luikertaneet Judaistit, jotka opettivat, että kristitylle ei riittänyt pelkkä Kristuksen vastaanottaminen; heidän oli myös noudatettava Mooseksen antamaa lakia. Paavali torjui tällaisen opin Galatalaiskirjeessään jyrkästi.

Yksi suurimmista harhaopeista oli gnostilaisuus. He opettivat, että kun kristitty saa "korkeampaa" tietoa ja ilmoitusta, hän kykenee omalla moraalillaan palvelemaan Kristusta. Johannes puuttuu kirjeissään tällaiseen harhaoppiin. Hän opetti, että Jumalan Sana on "korkein " Ilmoitus. "Mystinen, suurempi valaistus", ei ole Raamatun opin mukaista.

Apostolien oikeaa oppia jatkoivat kirkkoisät ja 1500- luvulla Luther. Hän löysi uudelleen Raamatusta Kristus meidän puolestamme.

Taistelu oikeasta opista on nykyisenkin seurakunnan tehtävä. Pysymme oikealla tiellä, kun pidämme Raamatun ilmoituksen.