Elisabet ja Sakarias

10.12.2021

Elisabet, Marian serkku ja hänen pappimiehensä Sakarias olivat iäkkäitä ja he olivat lapseton pariskunta. Elizabethille se oli surullista aikaa. Naisten arvoja mitattiin heidän kyvyllään saada lapsia. Mutta sekä Elisabet että Sakaria pysyivät uskollisina Jumalalle. Luukaan evankeliumin ensimmäisessä luvussa, jakeessa 6 sanotaan: " He olivat molemmat hurskaita Jumalan edessä, vaeltaen kaikissa Herran käskyissä ja säädöksissä nuhteettomina".

Enkeli ilmestyi Sakariaalle temppelissä, jossa hän poltti suitsukkeita Herran edessä. Enkeli kertoi Sakarialle: " Vaimosi Elisabet on synnyttävä sinulle pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Johannes".

Sakarias epäili sanomaa, joten Jumala löi Sakariaa mykäksi, kunnes heidän Johannes-vauvansa syntyi. Johannes olisi sanansaattaja, joka kulkisi Jeesuksen edessä, kääntäisi ihmiset Kristuksen puoleen ja kastaisi heidät.

Luotatko Jumalan ajoitukseen, vaikka olosuhteesi olisivat vaikeat? Epäiletkö hänen sinulle antamiaan lupauksia?

Teksti: Myrtle Grimm-Turunen. Kuva: Eero Ketola

Voimme oppia arvokkaita asioita Johanneksen vanhemmilta. He jättivät huomiotta häpeän ja halveksunnan, jonka yhteisö todennäköisesti osoitti heille. He pysyivät lujana, omistautuivat Jumalalle ja palvelivat Häntä vilpittömästi.

Kuten tämä rakas pari, voit luottaa Isä Jumalaan. Hänen ajoituksensa ei ehkä ole sama kuin meidän, mutta Hän ei koskaan johda meitä johonkin, jota hän ei varusta meitä. Elisabet ei osoittanut epäilystäkään siitä, että Jumala täyttäisi heille antamansa lupaukset, ja hän iloitsi Jumalan suunnitelmista ja alistui niihin.

Rukous:

Rakas Isä, Herra Jumala, kiitos Sinulle, että voimme luottaa Sinuun, kun joudumme vaikeisiin tilanteisiin. Anna meille anteeksi, kun epäilemme Sinua ja nojaa omaan ymmärrykseemme eikä Sinuun. Auta meitä palvelemaan Sinua vilpittömin, jakamattomin sydämin ja käytä meitä palveluksesi.