Filippi, osa 4

26.04.2021


Paavali kirjoitti kirjeen filippiläisille Roomasta hänen ensimmäisen vankeutensa aikana noin vuonna 61 jKr. Vankeus oli itse asiassa kotiaresti, jossa sotilaat vartioivat häntä. Apostolien tekojen viimeisen luvun jakeessa 30 on kirjoittajan, lääkäri Luukkaan maininta: " Ja Paavali asui omassa vuokra-asunnossaan kaksi täyttä vuotta ja otti vastaan kaikki, jotka hänen tykönsä tulivat".

Teksti ja kuva: Eero Ketola 

Filippiläiskirjeessä ei ole lainkaan viitauksia Vanhaan Testamenttiin. Kirje on lähetyssaarnaajan kiitoskirje seurakunnalle, joka tukee häntä rukouksin ja myös taloudellisesti. Kirjeessä on eräs Uuden testamentin kauneimmista kuvauksista Kristuksen luonteenlaadusta. Kirjeestä huokuu ilo ja luottamus Jumalaan. Ilo eri muodoissaan mainitaan 16 kertaa.

Luku 1. Jae 7

Jae 7 " Ja oikein onkin, että minä näin ajattelen teitä kaikkia, koska te olette minun sydämessäni, te jotka sekä ollessani kahleissa että evankeliumia puolustaessani ja vahvistaessani olette kaikki minun kanssani armosta osalliset".

Paavali ajattelee oikein. Mitä hän ajattelee? Edellisessä jakeessa hän kirjoittaa: " varmasti luottaen siihen, että hän, joka on alkanut teissä hyvän työn, on sen täyttävä Kristuksen Jeesuksen päivään saakka. Ja oikein onkin, että minä näin ajattelen..." Paavali ajatteli oikein. Ajatusmaailma on ihmiselle tärkeä. Ajatukset johtavat ihmisen suunnitelmia. Paavali kylvi ympäristöönsä myönteisyyttä ja miellyttävää asennetta. Kotiarestissa hänellä oli aikaa ajatella filippiläisiä ja rukoilla heidän puolestaan.

Kaikki filippiläiset olivat Paavalin sydämessä. Paavalilla oli suuri sydän. Sinne mahtuivat kaikki filippin uskovat. Kukaan ei jäänyt ulkopuolelle. Jumalan valtakunnan työ oli Paavalille sydämen asia. Hän teki työtään ajatuksella, tunteella ja sydämellä.

Hän oli kaikkien filippiläisten kanssa osallinen Jumalan armosta. "Olette minun kanssani armosta osalliset". Paavali käyttää varsin usein ilmaisua "osallisuus". Ehtoolliseen liitettynä hän kirjoittaa korinttolaisille: "Osallisuus Kristuksen vereen....osallisuus Kristuksen ruumiiseen".

Toisen korinttolaiskirjeen hän päättää toivotukseen: " Herran Jeesuksen Kristuksen armo ja Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon kaikkien teidän kanssanne".