Filippi, 0sa 5

07.05.2021

Teksti ja kuva: Eero Ketola

Paavali kirjoitti kirjeen filippiläisille Roomasta hänen ensimmäisen vankeutensa aikana noin vuonna 61 jKr. Vankeus oli kotiaresti, mutta sotilaat vartioivat häntä. Apostolien tekojen viimeisen luvun jakeessa 30 on kirjoittajan, lääkäri Luukkaan maininta: " Ja Paavali asui omassa vuokra-asunnossaan kaksi täyttä vuotta ja otti vastaan kaikki, jotka hänen tykönsä tulivat".

Paavali vieraili Filippissä ensimmäisen kerran toisen lähetysmatkansa aikana. Paavalin matkaseurueeseen kuuluivat Siilas, Timoteus ja lääkäri Luukas. Luukas kirjoitti Luukkaan evankeliumin ja Apostolien teot. Filipissä Paavali puhui joen rannalle kokoontuneille naisille. Lyydia niminen liikenainen tuli uskoon.

Hieman myöhemmin Paavali ajoi tietäjähengen ulos eräästä palvelijattaresta ja sen seurauksena Paavali ja Siilas vietiin kaupungin torille hallitusmiesten eteen. Heitä syytettiin häiriköiksi: "Nämä miehet häiritsevät kaupunkimme rauhaa; he ovat juutalaisia ja opettavat tapoja, joita meidän ei ole lupa omaksua eikä noudattaa, koska me olemme roomalaisia". Todellinen syy oli se, että palvelijattaren vapautuksen johdosta isänniltä katosi tulojen toivo.

Paavali ja Siilas vangittiin, mutta ihmeen kautta he pääsivät vapaaksi. Samaan aikaan he johdattivat vanginvartijan ja koko hänen perheensä uskoon. Paavalilla jäi paljon muistoja Filippiin. Ennen kaikkea hän iloitsi, että Filippin roomalaiseen siirtokuntaan perustettiin seurakunta.

Luku 1. Jakeet 8 - 11

" Sillä Jumala on minun todistajani, kuinka minä teitä kaikkia ikävöitsen Kristuksen Jeesuksen sydämellisellä rakkaudella. 9. Ja sitä minä rukoillen, että teidän rakkautenne tulisi yhä runsaammaksi tiedossa ja kaikessa käsittämisessä, 10. voidaksenne tutkia, mikä paras on, että te Kristuksen päivään saakka olisitte puhtaat ettekä kenellekään loukkaukseksi, 11. täynnä vanhurskauden hedelmää, jonka Jeesus Kristus saa aikaan, Jumalan kunniaksi ja ylistykseksi".

Jae 8. Paavali ikävöi Filippin kaikkia seurakunnan jäseniä Kristuksen antamalla rakkaudella ja hellyydellä. Paavali on rakkauden täyttämä apostoli. Hän ikävöi kaikkia. Ei vain muutamia seurakuntalaisia vaan kaikkia. Jakeessas 4 Paavali kirjoittaa, että hän "aina kaikissa rukouksissani ilolla rukoillen teidän kaikkien puolesta". Hän rukoilee kaikkien puolesta ja ikävöi kaikkia.

Jae. 9. Kristitty tarvitsee tietoa ja käsittämistä. Paavali rukoilee, että rakkaus kasvaisi ja lisääntyisi tiedossa ja käsittämisessä. Käsittäminen ja tieto on kylmää ja laskelmoivaa ilman Kristuksen rakkautta.

Jae. 10 Tietoa ja kaikkea käsittämistä tarvitaan" tutkimukseen". Kaikki kristityt ovat "tutkijoita". Tutkimus tapahtuu siksi, että etsijä löytää sen "mikä paras on". Parhaan löytämiseen tarvitaan rakkautta ja tutkimusta. Raamatusta saa hengellistä tietoa ja viisautta. Siis kaikki yhdessä tutkimaan Raamatun sanaa. Tutkimus johtaa parhaan löytymiseen ja sisäiseen puhtauteen. Puhdas kristitty ei loukkaa ketään. Paavali puhuu Kristuksen päivästä. Samoin hän kirjoittaa jakeessa 6. Kristuksen päivä on se päivä jolloin hän tulee takaisin. Silloin pelastuksemme tulee täydelliseksi.

jae. 11. Kaikki kristityt voivat olla "täynnä vanhurskauden hedelmää". Meidän ei tarvitse yrittää ja ponnistella. Jeesus Kristus saa aikaan vanhurskauden hedelmän. Jumala antaa kasvun. Vanhan testamentin profeetta Aamos puhuu "vanhurskauden hedelmästä". Jeesus puhuu vuorisaarnassa vanhurskaudesta (Matteus 5: 20 - 48). Hebrealaiskirjeen luvussa 12 ja jakeessa 11 on kirjoitettu: "Mikään kuritus ei tosin sillä kertaa näytä olevan iloksi, vaan murheeksi, mutta jälkeenpäin se antaa vanhurskauden rauhanhedelmän niille, jotka sen kautta ovat harjoitetut".

Jaakob kirjoittaa (Jaakobin kirje: :17-18. "Mutta ylhäältä tuleva viisaus on ensiksikin puhdas, sitten rauhaisa, lempeä, taipuisa, täynnä laupeutta, ja hyviä hedelmiä, se ei epäile, ei teeskentele. Vanhurskauden hedelmä kylvetään rauhassa rauhan tekijöille".