Filippi, osa 1

09.03.2021

Kuva ja teksti: Eero Ketola

Paavalin toisen lähetysmatkan aikana hän pysähtyi Filippiin. Taustalla oli hänen yöllinen, "Makedonian näkynsä". Trooaassa makedonilainen mies pyysi: "Tule Makedoniaan ja auta meitä". Paavalilla oli matkalla mukana Siilas, Timoteus ja Luukas. Filippissä Paavali piti ensimmäisen saarnansa Euroopan mantereella. Kaupunkiin perustettiin kristillinen seurakunta. Paavalin ja Filippin seurakunnan välille syntyi hyvin läheinen, lämmin side. Seurakunta lähetti Paavalille taloudellista tukea. Kolmannella lähetysmatkallaan Paavali vieraili kaksi kertaa Filippissä.

Filippi oli roomalainen siirtokunta ja alueen tärkein kaupunki. Kaupungissa asui runsaasti eläkkeelle jääneitä sotilaita ja heidän perheitään. Juutalaisia kaupungissa asui vain vähän. Sotilaat vartioivat kuuluisaa Via Egnatia valtatietä. Tie yhdisti itäiset maakunnat Roomaan. Lähellä Filippiä on satamakaupunki Neapolis. Sinne Paavali seuralaisineen purjehti Trooaasta. Filippissä on runsaasti arkeologisia kohteita, jotka osoittavat kuinka suuri kaupunki Paavalin aikana oli. Raunioalueen halki kulkee nykyisin melko vilkasliikenteinen paikallistie. Lähellä Filippiä on "Lyydian kastepuro". Puron rannalla Paavali puhui sinne kokoontuneille naisille. "Herra avasi Lyydian sydämen ottamaan vaarin siitä, mitä Paavali puhui".

Paavali kirjoitti kirjeen filippiläisille Roomasta hänen ensimmäisen vankeutensa aikana noin vuonna 61 jKr. Vankeus oli kotiaresti, jossa sotilaat vartioivat häntä. Kirjeessä huokuu ilo, luottamus ja kiitos. Luvussa kaksi on yksi Paavalin kirjeiden kaunein kuvaus Jeesuksesta ja hänen mielenlaadustaan. Jeesus eli täällä maan päällä palvelijan asenteella. Nyt hän on kunniapaikalla taivaassa ja hänen nimensä on kaikkia muita nimiä korkeampi.

Luku 1. Jakeet 1 - 2

Jae 1 "Paavali ja Timoteus, Kristuksen Jeesuksen palvelijat, kaikille pyhille Kristuksessa Jeesuksessa, jotka ovat Filippissä, sekä myös seurakunnan kaitsijoille ja seurakuntapalvelijoille".

Paavali kirjoitti kirjeen ja myös Roomassa Paavalin seurassa oleva Timoteus lähetti seurakuntalaisille tervehdyksen. Paavali kirjoittaa, että hän ja Timoteus ovat Jeesuksen palvelijoita. Paavali oli apostoli ja hän kutsuu ensimmäisessä kirjeessään tessalonikalaisille myös Timoteusta apostoliksi. Paavali ei kuitenkaan käytä tätä ilmaisua vaan ilmoittaa, että he ovat palvelijoita. He ovat apostoleja, mutta filippiläisille he ilmoittavat olevansa palvelijoita.

Jeesuksella oli palvelijan mielenlaatu. Hän on Jumalan Poika, mutta hän tuli taivaan kirkkaudesta alas maan päälle palvelemaan. Matteuksen evankeliumin luvussa 20 Jeesus sanoo opetuslapsilleen: " Te tiedätte, että kansojen ruhtinaat herroina niitä hallitsevat, ja että mahtavat käyttävät valtaansa niitä kohtaan. Näin älköön olko teillä keskenänne, vaan joka teidän keskuudessanne tahtoo suureksi tulla, se olkoon teidän palvelijanne (diakonos), ja joka teidän keskuudessanne tahtoo olla ensimmäinen, se olkoon teidän orjanne (doulos); niin kuin ei ihmisen Poikakaan tullut palveltavaksi vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi monen edestä".

Paavali ja Timoteus lähettävät tervehdyksen kaikille pyhille Kristuksessa Jeesuksessa. Kaikki seurakunnan jäsenet olivat pyhiä. He olivat siinä asemassa, että heidät oli erotettu Jumalalle. Kristuksessa uskova on