Filippi Osa 10

28.09.2021

Teksti ja kuva: Eero Ketola

Euodia ja Syntyke

Paavali perusti Filippiin seurakunnan noin vuonna 50 jKr. Perustaminen tapahtui Paavalin toisen lähetysmatkan alkupuolella. Lähetysmatkalla oli mukana Paavalin lisäksi Silas ja lääkäri Luukas. Luukas jäi kaupunkiin muiden lähtiessä kaupungista jatkamaan lähetysmatkaa. Paavali kirjoitti filippiläisille Rooman ensimmäisen vankeuden aikana. Kirjeessä mainitaan muutamia henkilöitä nimellä. Edellisessä kirjoituksessa (Filippi Osa 9) käsiteltiin Epafroditoksen henkilökuvaa. Nyt Paavali mainitsee kaksi naista.

Paavalin kirje filippiläisille. Luku 4 2 ja 3.

" Kehotan Euodiaa ja Syntykeä elämään sovussa Herraa palvellen. Pyydän myös sinua, uskollinen työtoverini, auttamaan näitä naisia, jotka ovat minun kanssani taistelleet evankeliumin puolesta, samoin kuin Clemens ja mutkin työtoverini, joiden kaikkien nimet ovat elämän kirjassa".

Paavali kirjoittaa filippiläiskirjeessä paljon yhteydestä, yksimielisyydestä ja yhteistyöstä. Paavali antoi määräyksen, että hänen kirjeensä luetaan seurakunnassa. Filippin seurakunta kokoontuu sunnuntaiaamuna. Jumalanpalveluksen aluksi luetaan Paavalilta tullut kirje.

Euodia ja Syntyke istuvat kuuntelemassa muun seurakunnan kanssa. Varmasti heille oli dramaattista kuulla omat nimensä kirjeessä. Eikä pelkästään kuulla vaan heidän nimensä jäivät Jumalan sanaan.

Paavali pyytää Euodiaa ja Syntykeä elämään sovussa. He olivat tehneet innokkaasti evankeliumin työtä. He olivat olleet yhdessä Paavalin kanssa silloin kun hän oli Filippissä.

Jossain vaiheessa heidän välilleen tuli riitaa ja erimielisyyttä. Ilmeisesti selkkaus oli jo kestänyt pitkään. Paavali kehottaa heitä Roomasta saakka etsimään sopua ja yhteisymmärrystä.

Ihmissuhteissa tulee säröjä. Seurakunnan sisällä, uskovien keskellä tulee riitoja. Kaikki riidat ja epäsopu voidaan kuitenkin sopia. Voimme kaikki elää yhdessä sovinnossa. Henkilökohtainen, tuore uskonyhteys Jeesuksen kautta Jumalaan avaa meille kaikille myös yhteyden toinen toistemme kanssa.

Euodiaan ja Syntyken nimet olivat elämän kirjassa.