Filippi Osa 12

28.10.2021

Teksti ja kuva: Eero Ketola

Klemens

Filippi oli roomalainen siirtokunta Via Egnatian varrella. Via Egnatia oli Rooman maailmanvallan tärkein lännestä itään johtava tie joka jatkui nykyisen Turkin länsipuolella Silkkitienä aina Kiinaan saakka. Apostolit ja ensimmäiset opetuslapset hyödynsivät tietä, joka oli suunnittelun mestarinäyte. Filippi sijaitsi Via Egnatian varrella. Filippi oli roomalainen siirtokunta, jonka asukkaat olivat ylpeitä erikoisoikeuksistaan ja he olivat uskollisia Rooman vallalle.

Filipissä, kuten koko Makedonian maakunnassa, naisilla oli korkea asema. He ottivat dynaamisesti osaa julkiseen toimintaan ja liike-elämään. Tämä kaikki peilautui myös Filippin seurakuntaan.

Paavali perusti Filippiin seurakunnan noin vuonna 50 jKr. Perustaminen tapahtui Paavalin toisen lähetysmatkan alkupuolella.

Paavalin kirje filippiläisille. Luku 4 jae 3.

" Myös sinua, sinä minun oikea Synsygukseni minä pyydän, ole näille vaimoille avullinen, sillä he ovat taistelleet minun kanssani evankeliumin hyväksi, yhdessä sekä sekä Klemensin, että muiden työtovereitteni kanssa, joiden nimet ovat elämän kirjassa".

Paavali mainitsee työtoverikseen myös henkilön, jonka nimi on Klemens. Hänestä ei ole muuta mainintaa Raamatussa. Klemens on työtoveri. Hän "taisteli Paavalin kanssa evankeliumin hyväksi". Hän oli yhteistyöhaluinen ja ymmärsi, että evankeliumin työssä tarvitaan yhteistoimintaa ja työtovereita. Yksin suuresta työstä ei voi suoriutua. Paavalilla oli aina mukana työtovereita. Jopa silloin kun hän oli vankina Roomassa.

Elämän kirja

Raamattu puhuu elämän kirjasta. Toisessa Mooseksen kirjassa, kuvussa 32 Mooses puhuu tuohtuneena Jumalalle. "Jospa nyt antaisit heidän rikoksensa anteeksi! Mutta jos et, niin pyyhi minut pois kirjastasi, johon kirjoitat. Mutta Herra vastasi Moosekselle: "Joka on tehnyt syntiä minua vastaan, sen minä pyyhin pois kirjastani".

Danielin kirjassa luvussa 12: "Siihen aikaan nousee Miikael, se suuri enkeliruhtinas, joka seisoo sinun kansasi lasten suojana. Ja se on oleva ahdistuksen aika, jonka kaltaista ei ole ollut siitä saakka, kun kansoja on ollut, hamaan siihen aikaan asti. Mutta siihen aikaan pelastetaan sinun kansasi, kaikki, jotka kirjaan kirjoitetut ovat".

Johanneksen ilmestys, luku 13: "Ja kaikki maan päällä asuvaiset kumartavat sitä, jokainen, jonka nimi ei ole kirjoitettu teurastetun Karitsan elämänkirjaan, hamasta maailman perustamisesta."

Johanneksen ilmestys, luku 21: Eikä sinne ole pääsevä mitään epäpyhää eikä ketään kauhistuksen tekijää eikä valehtelijaa, vaan ainoastaan ne, jotka ovat kirjoitetut Karitsan elämänkirjaan".

Jeesus sanoi opetuslapsille, jotka palasivat iloiten ja sanoivat: Herra, riivaajatkin ovat meille alamaiset sinun nimesi tähden". Jeesus jatkoi puhettaan opetuslapsille: " Minä näin saatanan lankeavat taivaasta niin kuin salaman. Katso, minä olen antanut teille vallata tallata käärmeitä ja skorpioneja ja kaikkea vihollisen voimaa, eikä mikään ole teitä vahingoittava. Älkää kuitenkaan siitä iloitko, että henget ovat teille alamaiset, vaan iloitkaa siitä, että teidän nimenne ovat kirjoitettuina taivaassa".

Jeesus totesi, että tärkeämpää kuin se, että opetuslapset ovat saaneet voiman ja vallan kaikkea vihollisen voimaa vastaan on nimi taivaan kirjassa.

Jeesus sanoo: "Älkää kuitenkaan siitä ilotko, että henget ovat tielle alamaiset, vaan iloitkaa siitä, että teidän nimenne ovat kirjoitettuna taivaissa".

Saamme todella iloita ja riemuita siitä, että meidän nimemme ovat kirjoitettuna taivaissa!

Nimemme voivat olla monenlaisissa kirjoissa ja kaavakkeissa. Tärkeintä on, että nimemme ovat taivaan kirjassa.

Nimemme kirjoitetaan taivaan kirjaan silloin kun uudestisynnyimme Jumalan lapseksi. Jokaisen uskovan nimi pysyy kirjassa, jos hänellä on hengellinen uskonyhteys Jeesuksen kautta Jumalaan.