Filippi Osa 14

05.12.2021

Teksti ja kuva: Eero Ketola

Timoteus, Kristuksen Jeesuksen palvelija

Filippiläiskirje on yksi Paavalin vankilakirjeistä. Kirje ei sisällä yhtään lainausta Vanhasta testamentista. Kirje on lähetystyöntekijän kiitoskirje, jossa lähetti kertoo työn edistymisestä ja omasta elämän tilanteestaan. Sana "ilo" eri muodoissaan esiintyy kirjeessä 16 kertaa. Aikaisemmissa "Sana sinulle"- kirjoituksissa on käsitelty muun muassa kirjeessä esiintyvien henkilöiden elämää. Näitä ovat esimerkiksi Epafroditus, Euodia, Syntyke ja Klemens. Nyt on vuorossa Timoteus.

" Paavali ja Timoteus, Kristuksen Jeesuksen palvelijat, kaikille pyhille Kristuksessa Jeesuksessa, jotka ovat Filippissä, sekä myös seurakunnan kaitsijoille ja seurakuntapalvelijoille".

Apostoli Paavali kohtasi Timoteuksen ensimmäisellä lähetysmatkallaan. Lystrassa, nykyisen Turkin alueella on arvioitu, että Timoteus oli tuohon aikaan noin 17- vuotias. Timoteuksen äiti ja isoäiti olivat uskovia. Nimi Timoteus tarkoittaa "Jumalaa kunnioittava". Paavali mainitsee, että "Timoteus, oma hengellinen poikani". (Ensimmäinen Timoteuskirje, luku yksi ja jae kaksi). Ensimmäisessä Korinttolaiskirjeessä ( 1 Kor. 4:17). "Minun hengellinen lapseni, rakas ja uskollinen Poikani". On arveltu, että Paavali johdatti Timoteuksen uskoon. Paavali lähetti kirjeen filippiläisille ja toivotti Timoteuksen kanssa heille armoa ja rauhaa. Mahdollisesti Timoteus ei itse ollut tässä vaiheessa vangittuna, vaikka hän oleskeli "vanki Paavalin" kanssa.

Jossain vaiheessa Timoteus oli vangittuna koska Heprealaiskirjeen lopussa on maininta: "Tietäkää, että veljemme Timoteus on päästetty vapaaksi". Paavali kirjoittaa Filippiläiskirjeen toisessa luvussa: "Toivon Herrassa Jeesuksessa pian voivani lähettää Timoteuksen teidän tykönne, että minäkin tulisin rohkaistuksi, saatuani tietää kuinka teidän on".

Paavali antaa voimakkaan tunnustuksen Timoteuksen luotettavuudesta. "Sillä minulla ei ole ketään samanmielistä, joka vilpittömästi huolehtisi teidän tilastanne. Sillä kaikki he etsivät omaansa eivätkä sitä, mikä Kristuksen Jeesuksen on".

Timoteus oli evankeliumin työntekijä, todellinen palvelija.

Paavalin ensimmäisessä kirjeessä Timoteukselle Paavali kehoitta ja rohkaisee Timoteusta:

"Kilvoittele hyvä uskon kilvoitus, tartu kiinni iankaikkiseen elämään, johon olet kutsuttu ja johon hyvällä tunnustuksella olet tunnustautunut monen todistajan edessä".