Filippi, osa 2

12.04.2021

Filippi oli roomalainen siirtokunta ja alueen huomattavin kaupunki. Siellä asui runsaasti eläkkeelle jääneitä sotilaita ja heidän perheitään. Juutalaisia kaupungissa asui vain vähän. Sotilaat vartioivat kuuluisaa Via Egnatia valtatietä. Tie yhdisti itäiset maakunnat Roomaan. Lähellä Filippiä on satamakaupunki Neapolis. Sinne Paavali seuralaisineen purjehti Trooaasta.

Kuva ja teksti: Eero Ketola

Paavali kirjoitti kirjeen filippiläisille Roomasta hänen ensimmäisen vankeutensa aikana noin vuonna 61 jKr. Vankeus oli eräänlainen kotiaresti, jossa sotilaat vartioivat häntä.

Kirjeessä huokuu ilo, luottamus ja kiitos. Luvussa kaksi on yksi Paavalin kirjeiden kaunein kuvaus Jeesuksesta ja hänen mielenlaadustaan. Jeesus eli täällä maan päällä palvelijan asenteella. Nyt hän on kunniapaikalla taivaassa ja hänen nimensä on kaikkia muita nimiä korkeampi.

Luku 1. Jakeet 3 - 5

Jae 3 "Kiitän Jumalaani aina kuin muistan teitä."

Paavali kiitti Jumalaa ajatellessaan Filippin uskovia. Hän kirjoitti myös, että hän rukoilee ilolla. Hän ei rukoillut surulla ja murheella eikä toivonut rangaistusta vangitsijoilleen. Paavalin ajatukset huokuivat iloa ja luottamusta. Rukous kohdistui kaikkiin seurakuntalaisiin. Yhtään uskovaa ei jäänyt rukouksen ulkopuolelle. "Kaikissa rukouksissani...kaikkien puolesta". Paavali ei voivotellut omaa tilannettaan vaan hän rukoili.

Jae 4 ja 5 "Aina kun rukoilen teidän kaikkien puolesta. Rukoillessani iloitsen siitä, että olette alusta alkaen olleet ja yhä olette mukana evankeliumin levitystyössä."

Filippiläiskirje on ilon kirje. Ilo eri muodoissaan esiintyy kirjeessä yhteensä 16 kertaa. Filippiläiskirje on tässä mielessä erityisasemassa Paavalin kirjeiden joukossa. Mistä Paavali iloitsee? Hän iloitsee siitä, että filippiläiset ovat osallisia evankeliumista ensi päivästä alkaen tähän päivään saakka".

Filippiläiset olivat osallisia evankeliumin tuomasta ilosta. He auttoivat myös Paavalia, että hän kykeni viemää evankeliumin sanomaa eteenpäin. Filippin uskovat eivät seuranneet vierestä, miten evankeliumi etenee, vaan he olivat osallisia evankeliumista ja halusivat toimia myös sen mukaisesti.