Filippi Osa 6

21.05.2021

Teksti ja kuva: Eero Ketola

Apostoli Paavali vieraili Filippissä toisen lähetysmatkansa aikana. Filippi oli ensimmäinen paikka jossa hän julisti evankeliumia Euroopan mantereella. Kolmannen lähetysmatkansa aikana Paavali vieraili myös Filipissä. Filipin seurakunta oli hyvin läheinen Paavalille.

Paavali kirjoitti kirjeen filippiläisille Roomasta hänen ensimmäisen vankeutensa aikana noin vuonna 61 jKr.

Luku 1. Jae 12

" Mutta minä tahdon, että te veljet tietäisitte, että se mikä minulle on tapahtunut, on koitunutkin evankeliumin menestykseksi"

Paavali tahtoi, että Filipin seurakunnassa suhtauduttaisiin oikein hänen vankeuteensa. Hän tahtoi. Hänellä tahtotila. Mitä hänelle oli tapahtunut ei ollut johtanut häntä epätoivoon tai masennukseen. Paavali kirjoitti, että tapahtumat hänen elämässään olivat koituneet evankeliumille eduksi ja hyödyksi. Hän halusi, että Filipin seurakunnassa tiedettäisiin tämä ja seurakuntaiset olisivat turvallisella mielellä. Paavalin vankeus oli koitunut evankeliumille eduksi. Jumala käänsi tilanteen eduksi evankeliumille.

Elämässä tapahtuu monenlaisia asioita, jotka aluksi tuntuvat hyvin ongelmallisilta ja ne herättävät kysymyksiä. Jumala kykenee kääntämään kaikki tapahtumat evankeliumille eduksi.

Lähi-idän levottomuuksien johdosta syksyllä 2015 Suomeen saapui 33 000 turvapaikanhakijaa. Seurakuntamme työalueelle saapui satoja turvapaikanhakijoita. Alkuvaiheessa heidät otti vastaan neljä vastaanottokeskusta. Jopa Piihotelli, entinen Nokian hotelli muuntui vastaanottokeskukseksi. Seurakuntamme aloitti aktiivisen ja ennakkoluulottoman työn heidän keskuudessaan. Jo varhaisessa vaiheessa aloitettiin rukouishuoneella suomen kielen opetus turvapaikanhakijoille. Myös Halikon vastaanottokeskuksesta haettiin, aluiksi linja-autolla ja sen jälkeen useiden henkilöautojen voimin turvapaikanhakijoita jumalanpalveluksiin. Jumalanpalvelukset tulkattiin mahdollisuuksien mukaan arabiaksi ja farsiksi. Myöhemmässä vaiheessa pääasiassa englanniksi ja farsiksi. Kymmenet turvapaikanhakijat ottivat Jeesuksen vastaan henkilökohtaisena pelastaja. Seurakunnassamme kastettiin noin 90 uskoon tullutta. Muutamia turvapaikanhakijoita oli tullut uskoon heidän opiskellessaan ulkomailla, siirtotyöläisenä ollessaan tai pakolaismatkalla Lähi-idästä Suomeen.

Jumala käänsi surullisen tiulanteen evankeliumille eduksi. Turvapaikanhakijat saivat kuulla evankeliumia ja heillä oli vapaus uskoa Jeesukseen. Pakomatka kääntyi heidän kohdallaan siunaukseksi. He löysivät uuden elämän Jeesuksessa.

Jumala kykeni kääntämää Paavalin vankeuden evankeliumille menestykseksi. Elämässä kohtaamme vaikeita tilanteita. Jumala on ihmeellinen. Hän kykenee kääntämään nämä tilanteet evankeliumin menestymiseksi.

Kirkkoraamattu 1992 (KR 92) : "Veljet, tahdon teidän tietävän, että se mitä minulle on tapahtunut, onkin ollut eduksi evankeliumille".

Uusi testamentti 2020 (UT20) " Veljet ja sisaret! tahdon teidän tietävän, että minun tilanteeni on kääntynyt eduksi ilosanomalle".