Filippi Osa 7

17.06.2021

Teksti ja kuva: Eero Ketola

Paavali kirjoitti Filippiläiskirjeen ensimmäisen vankeuden aikana Roomasta. Paavali käytti aikansa hyödyksi. Hän rukoili, vastaanotti ystäviä ja kirjoitti kirjeitä. Vankeus ei pysäyttänyt evankeliumin leviämistä.

Luku 1. Jakeet 12-13

" Mutta minä tahdon, että te veljet tietäisitte, että se mikä minulle on tapahtunut, on koitunutkin evankeliumin menestykseksi, niin että koko henkivartioston ja kaikkien muiden tietoon on tullut, että minä olen kahleissa Kristuksen tähden".

Paavali tahtoi, että Filipin seurakunnassa suhtauduttaisiin oikein hänen vankeuteensa. Hän halusi kirjoitta filippiläisille, että he olisivat turvallisella mielellä. Paavalin vankeus oli koitunut evankeliumille avuksi. Jumala käänsi tilanteen eduksi evankeliumille.

Elämässä tapahtuu monenlaisia asioita, jotka aluksi tuntuvat hyvin ongelmallisilta ja ne aikaansaavat kysymyksiä. Jumala voi kääntää kaikki tapahtumat evankeliumille eduksi.

Evankeliumi eteni Rooman maailmanvallan sydämessä. Koko keisarin henkivartiosto ja kaikki muutkin tiesivät, että vanki Paavali oli kahleissa evankeliumin tähden. Hänet oli vangittu koska hän oli Kesareassa vedonnut keisariin. Juutalaiset olivat tehneet häntä vastaan useita, raskaita syytöksiä ja apostolin henki oli vaarassa.

Paavalin vangitseminen koitui kuitenkin evankeliumille eduksi. Juutalaiset syyttäjät yrittivät pysäyttää evankeliumin julistuksen, mutta kävi aivan päinvastoin.

Koko keisarillinen henkivartiosto tiesi, että Paavali on uskova, Jeesuksen seuraaja. Henkivartiostoon saattoi kuulua useita satoja henkilöitä. Kaikki olivat kuulleet hyvän uutisen Jeesuksesta.

Kaikki mitä Jumalan omille tapahtuu voi kääntyä siunaukseksi ja menestykseksi evankeliumille. Lähihistoria kertoo, kuinka useissa maissa uskonsa tähden vangittuna olleet ovat muuttaneet vankitovereittensa ja vartioiden elämän.

Olin puolisoni kanssa lähetystyössä Makedoniassa vuosina 2000 - 2006. Tapasimme hoitolaitoksessa Rosan. Hän kykeni ainoastaan liikuttamaan päätään ja puhumaan koska hän oli halvaantunut.

Hoitajat kertoivat meille: " Kun Rosa tuli tänne niin laitoksemme ilmapiiri muuttui. Rosa on kristitty. Hän pitää useita kertoja viikossa Raamattutunteja kodin asukkaille. Asukkaat tulevat hänen luokseen ja Rosa auttaa heitä hyvillä neuvoilla ja lohduttavilla sanoilla. Olemme kaikki iloisia ja asenteemme elämään on muuttunut".

Rosa muutti ihmisten arkisen elämän. Jumala käänsi sairaan ihmisen elämän suureksi siunaukseksi.