Filippi Osa 9

12.09.2021

Teksti ja kuva: Eero Ketola  

Epafroditus oli palvelija

Paavali kirjoitti filippiläisille Rooman ensimmäisen vankeuden aikana. Eräs kirjeen kirjoittamisen syynä oli, että Paavali halusi kiittää Filipin seurakuntaa taloudellisesta tuesta, jonka hän heiltä sai. Filippiläiskirje on kiitoskirje, josta huokuu ilo ja kiitollisuus.

Paavalin kirje filippiläisille. Luku 2 jae 25

" Katson kuitenkin välttämättömäksi palauttaa luoksenne veljeni, työkumppanini ja taistelutoverini Epafrodituksen, teidän lähettinne ja auttajan minun tarpeissani".

Epafroditus. Hän oli filippiläinen kristitty, jonka Filippin seurakunta lähetti Roomaan viemään avustusta Paavalille. Epafroditus löysi vankilassa, tai oikeastaan koriarestissa olevan Paavalin. Epafroditus sairastui matkalla vaikeasti. Matkustaminen ei ollut siihen aikaan helppoa, vaikka Epafroditus käytti kuuluisaa Via Egnatia tietä, joka oli Rooman maailmanvallan tärkein lännestä itään johtava tie. Epafroditus oli lähellä kuolemaa.

Epafroditus oli pitkäaikaisen sairauden kynsissä koska Filipin seurakunta sai viestin hänen vakavasta sairaudestaan. Viestin vieminen Roomasta Filippiin kesti varmasti yli viikon. Paavali rukoili, mutta Epafroditus ei parantunut.

Paavali kirjoitta toisessa kirjeessään Timoteukselle kuinka hän jätti Trofimuksen, toisen työtoverinsa, Miletoon sairastamaan. Sairaudet vaanivat evankeliumin julistajia. Vaikka Paavali paransi sairaita se ei kuitenkaan ollut automaatio.

"Mutta Jumala armahti häntä" kirjoittaa Paavali ja jatkaa: " eikä ainoastaan häntä, vaan myös minua, etten saisi murhetta murheen päälle". Paavali lähetti Epafrodituksen takaisin Filippiin kertomaan uutisia Paavalista ja tuomaan hänen kirjeensä. Epafroditus oli sairas ja levoton siitä, että seurakunta oli murheellinen kuullessaan hänen sairastavan. Heti kun Epafroditus parani Paavali lähetti hänet takaisin siksi, että filippiläiset saisivat iloita ja että myös hän olisi murheettomampi.

Paavali kehotti filippiläisiä kunnioittamaan Epafrodituksen koska hän kristuksen työn tähden joutui aivan kuoleman partaalle. Epafras oli palvelija. "Hän asetti henkensä alttiiksi tehdäkseen minulle sen palveluksen, mitä te ette voineet tehdä".

Epafroditus oli palvelija. Hän teki kaikkensa auttaakseen Paavalia. Hän ei pelännyt vaikeuksia ja vaaroja vaan teki sen työn, jonka seurakunta hänelle antoi.