Hengen yhteys

29.04.2022

Teksti ja kuva: Eero Ketola

Efesolaiskirjeen neljännen luvun alussa Paavali kehottaa seurakuntalaisia elämään heidän kutsumuksensa arvon mukaisesti. Kristityn kasvu tulisi tapahtua "kaikessa nöyryydessä ja hiljaisuudessa ja pitkämielisyydessä kärsien toinen toistanne rakkaudessa ja pyrkien säilyttämään hengen yhteyden rauha yhdyssiteellä".

Hengen yhteyden säilyttäminen on tärkeää kristityn kasvulle. Hengen yhteyden puuttuminen heikkeneminen tai katkeaminen vaikuttaa koko seurakunnan elämään. Yhteys on Pyhän Hengen kristitylle antama mielenlaatu, jota tulee vaalia, arvostaa ja säilyttää. "Tehkää kaikkenne, että teidän välillänne säilyisi Pyhän Hengen rakentama yhteys ja rauha" (Elävä uutinen, Efesolaikirje 4:3). Jeesus sanoi, että hän rakentaa seurakuntansa ja tuonelan portit eivät sitä voita. Jeesuksen sanoista ilmenee, että Hänen seurakuntansa kasvaa ja menestyy, mutta myös hyökkäyksiä ja taisteluita on.

Grimbergin "Kansojen historia"- suurteossarjassa, sen kuudennessa osassa kerrotaan Rooman keisareista ja ensimmäisistä kristityistä. Nuori seurakunta joutui vainoihin ja kärsimyksiin, mutta yhdessä kristityt kestivät ja seurakunta ei kadonnut Rooman valtakunnasta. Seurakuntaa kohdanneet, ulkonaiset hyökkäykset vain vahvistivat kristittyjä ja voimistivat yhteyttä. Kristillisen seurakunnan historia on osoittanut, että ulkopuolelta tulevat vainot vain vahvistavat kristittyjä. Seurakuntaa vastaan hyökätään, mutta sitä ei voi tuhota. Seurakuntaa vastaan kohdistuva vaino on Jeesuksen vainoamista. "Saul, Saul, miksi vainoat minua?" sanoi Jeesus Saulille lähellä Damaskosta. Saul vainosi seurakuntalaisia, mutta se oli sama kuin itse Jeesuksen vainoaminen. Seurakunta vahvistuu ja kristityt löytävät yhteyden vainojen keskellä.

Albanian evankelinen seurakunta oli pieni toisen maailmansodan päätyttyä. Ateistinen presidentti pyrki täydellisesti tuhoamaan seurakunnan. Albanian avautuessa, vuonna 1991 maassa ei ollut jäljellä kuin kolme evankelista kristittyä. Seurakunta lähes tuhottiin, mutta ei kokonaan. Kylvetty siemen alkoi versoa ja nyt Albaniassa on noin 20 000 evankelista kristittyä.

Ulkoapäin tulevat hyökkäykset eivät voi tuhota seurakuntaa. Suurempi vaara on seurakunnan sisäinen erimielisyys. Paavali kehottaa säilyttämään hengen yhteyden. Yhteyttä vaalii se, että asennoidumme kaikkiin ihmisiin ystävällisesti, ja suhtaudumme suvaitsevaisesti toistemme vikoihin. Paavali ja Barnabas olivat läheiset työtoverit. Siitä huolimatta he riitautuivat. Myöhemmin he sopivat riidan ja toimivat läheisessä, hengen yhteydessä. Särkynyt yhteys voidaan korjata. Rakkaus on täydellisyyden side. Yhteistyö ja yhteishenki ovat arvoja, joita tulisi vaalia ja kehittää.

Carl Gustav Mannerheimin muistelmat julkaistiin hänen kuolemansa jälkeen. Toisen osan loppusanoissa hän tiivistää testamenttinsa Suomen kansalle. "Se opetus, minkä ennen kaikkea tahtoisin painaa tulevan sukupolven tietoisuuteen, on tämä: eripuraisuus omissa riveissä iskee tuhoisammin kuin vihamiehen miekka".

Paavali kirjoitti: "Tehkää kaikkenne säilyttääksenne Hengen yhteyden."