Ilo Kristuksen palvelemisesta

23.01.2023

Teksti: Myrtle Grimm-Turunen. Kuva: Eero Ketola

Mitä on todellinen, hengellinen ilo? Vanhurskas ilo on syvään juurtunut, innoitettu, pyhä asenne. Raamattu sanoo: "Herran ilo on sinun voimasi. " [Neh. 8:10]. Puhtaan ilon on oltava aina läsnä. Se on kestävä ja vakaa myös ahdinkojen ja vaikeuksien aikana. Ilo on enemmän kuin onnea, enemmän kuin naurua. Se liittyy läheisesti rauhaan ja toivoon.

Miten ilo juurtuu? Kuinka me autamme iloa kasvamaan sielussamme, hengessämme ja elämässämme? Ilo on kestävyyden ominaisuus. Joosuan kirjassa, luvussa 24 ja jakeessa 15 luemme, kuinka Joosuan on täytynyt nauttia tästä syvällisestä, vilpittömästä ja aidosta ilosta, kun hän sanoi. "Mutta jos pidätte pahana palvella Herraa, niin valitkaa tänä päivänä, ketä tahdotte palvella, niitäkö jumalia, joita teidän isänne palvelivat tuolla puolen virran, vai amorilaisten jumalia, niiden, joiden maassa te asutte. Mutta minä ja minun kotitalouteni palvelee Herraa."

Ensimmäinen asia, jonka huomaamme, on se, että Joosualla oli kokosydäminen sitoumus miellyttää Jumalaa. Tämä sitoumus virtasi hänen palvelemiseensa Jumalalle, mikä puolestaan vaikutti hänen talouteensa ja kansakuntaansa. Joosuan usko oli aitoa "sanoin kuvaamatonta" iloa, toisin sanoen - se oli niin suuri, ettei mikään sana voinut ilmaista sitä. Hän oli täynnä iloa.

Ensimmäisessä Pietarin kirjeessä, sen ensimmäisessä luvussa kerrotaan meille, että me olemme uudestisyntyneitä ja tämä johtaa meitä elävään toivoon, katoamattomaan, haalistumattomaan perintöön uskon kautta pelastukseen.

Siksi iloitsemme kärsimyksistämme ... "että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa havaittaisiin paljoa kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta, joka kuitenkin tulessa koetellaan; ja koituisi kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä". "te riemuitsette sanomattomalla ja kirkastuneella ilolla".

Vaikka et ole nähnyt Häntä, rakastat Häntä; ja vaikka et näe Häntä nyt, uskot Häneen ja iloiset sanomattomalla ja kirkastuneella ilolla koska saavutat uskon päämäärän, sielun pelastuksen [jakeet 7-9]. Mikä ihana, ihmeellinen ja suurenmoinen ilo!!

Taivaallinen Isä Jumala, kiitos, että voin luottaa Sinuun aina! "Vaikka minä vaellan ahdistuksen keskellä, niin sinä virvoitat. Sinä ojennat kätesi minun vihamiesteni vihaa vastaan, ja sinun oikea kätesi auttaa minua". (Psalmi 138: 7)

Kuinka siunattu olenkaan, että minulla voi olla suunnatonta iloa, vaikka minulla on vaikeuksia, vaaroja ja haasteita joka puolella. Minä rakastan Sinua, oi Herra, voimani ja Lunastajani! Kun asetit kasvosi ristille rakas Jeesus, Sinulla oli iloa, koska tiesit, että kuolemasi ja ylösnousemuksesi aiheuttaisivat pelastukseni, vapauteni ja iloni!

Kiitos Jeesus.