Jeesuksen kärsimysviikko

11.04.2022

Teksti ja kuva: Eero Ketola.

Sunnuntai

Jeesus ratsastaa aasilla Öljymäeltä Jerusalemiin. Ratsastaessaan aasilla Jeesus täyttää profeetta Sakariaan ennustuksen ( Sakarias 9:9 ). Kansanjoukko tervehtii Jeesusta Psalmin 118 sanoilla, jotka liittyvät Messiaan tuloon. Messias, joka on Israelin Kuningas.

Matteus 21: 1 - 11. Markus 11: 1-11. Luukas 19:28 - 44. Johannes 12: 12 - 19.

Maanantai

Jeesus puhdistaa temppelin. Jeesus saapuu temppeliin pakanoille varattuun osaan. Alue on täynnä kauppiaita ja rahanvaihtajia. Jeesus kaataa pöydät ja tuolit ja ajaa kyyhkysten myyjät pois.

Matteus 21: 12 - 17. Markus 11: 15 - 18. Luukas 19:45 - 48.

Tiistai

Väittelyn ja vertausten päivä. Aamupäivä Jerusalemissa, iltapäivä Öljymäellä. Jeesus puhuu fariseusten, saddukeusten ja herodilaisten kanssa. He virittävät Jeesukselle ansoja, mutta Jeesus vastaa heille viisaasti. Jesus puhuu Herodeksen temppelin tuhosta, tulevista tapahtumista ja omasta takaisintulostaan

.Jeesus valittaa Jerusalemin asukkaiden katumattomuudesta: "Jerusalem, Jerusalem, sinä, joka tapat profeetat ja kivität ne, jotka ovat sinun tykösi lähetetyt, kuinka usein minä olenkaan tahtonut koota sinun lapsesi, niin kuin kana kokoaa poikansa siipiensä alle! Mutta te ette ole tahtoneet".

Matteus 21: 23- 24:51. Markus 11:27 - 13:37.

Keskiviikko

Evankeliumit eivät mainitse tapahtumia tältä päivältä.

Torstai

Yläsalissa, Jerusalemissa Jeesus valmistautuu kuolemaan ja varustaa opetuslapsensa tuleviin päiviin. Hän antaa pääsiäiselle uuden merkityksen. Leipä ja viini kuvaavat hän ruumistaan, joka kohta uhrataan ja viini hänen vertaan joka ristillä vuodatetaan. Jeesus asettaa ehtoollisen. Laulettuaan kiitosvirren Jeesus opetuslapsineen siirtyy yläsalista Getsemanen puutarhaan. Jeesus rukoilee tuskissaan ja opetuslapset nukkuvat.

Matteus 26:17 -30. Markus 14: 12 - 26. Luukas 22:7 - 23.

Perjantai

Jeesus vangitaan ja häntä pilkataan ja häiväistään. Hänen tuomitaan ja ruoskitaan. Jeesus kantaa ristiään Golgatalle. Hänet ristiinnaulitaan kahden pahantekijän keskelle.

Matteus 27. Markus 15. Luukas 22:66 - 23:56. Johannes 18: 28 - 19:37

Lauantai - Haudassa

Jeesuksen ruumis asetettiin hautaan ennen kello 18 Perjantai-iltana. Sapatti alkoi ja kaikki työ päättyi. Hänen ruumiinsa lepäsi Sapatin yli haudassa.

Sunnuntai - Ylösnousemuksen päivä

Aikaisin aamulla naiset menivät haudalle ja he havaitsivat, että suuri kivi oli vieritetty haudan suulta. Enkeli kertoi naisille, että Jeesus elää ja naiset saivat tehtäväksi viedä tämän ilosanoman. Jeesus ilmestyy Maria Magdaleenalle puutarhassa, sitten Pietarille, kahdelle opetuslapselle Emmauksen tiellä ja sunnuntai- iltana kaikille opetuslapsille paitsi Tuomakselle, joka ei ollut paikalla.

Matteus 28: 1-10. Markus 16: 1-8. Luukas 24:1-49. Johannes 20.