Jeesus on ystävämme

15.04.2020

Teksti: Ari Heikkinen. Kuva: Eero Ketola

Koronavirus on tuonut meidät uuteen ja pelottavaan tilanteeseen, jossa joudumme kohtaamaan ja hyväksymään, että pitkälle kehittyneen terveydenhoitomme kyky pitää meistä huolta ja parantaa sairautemme on rajallinen. Näkymät ovat uhkaavia.

Puhe uskosta voidaan mieltää keskusteluksi siitä ovatko Raamatun ilmoittamat asiat totta vaiko ei, mutta asioiden totena pitäminen ei ole uskoa Jumalaan. Jeesus sanoo olevansa Totuus ja kutsuu meitä seuraamaan itseään. Uusi testamentti määrittelee uskon lujaksi luottamukseksi ja sen mukaiseksi ojentautumiseksi. (Heb 11:1). Kyse on siis siitä, uskallanko luottaa Jumalaan ja ojentautua sen mukaisesti. Juha Vainion Ystävän laulussa sanotaan; "Mistä tunnet sä ystävän, onko oikea sulle hän? Ajat ankeimmat selvittää, kuka viereesi jää. Kun on sinulla vaikeaa, ja kun tarvitset auttajaa, silloin ystävyys punnitaan ... siitä tunnet sä ystävän. Jeesus sanoo olevansa ystävämme (Joh 15:15) ja lupaa olevansa kanssamme joka päivä (Mt 28:20), mutta oma luottamuksemme häneen ei ehkä ole aivan selvää ilman testiä ja punnintaa. Kulta testataan ja puhdistetaan tulella. Tulessa kulta ei häviä minnekään vaan kullassa olevat kuona-aineet nousevat pintaan, josta ne sitten poistetaan tarpeettomana ja kulta puhdistuu. Uskonkoetuksessa luottamus joutuu testiin, mutta tilanne on sama kuin kullalla, koetus ei hävitä uskoa, vaan se nostaa tarpeettoman kuonan pintaan ja poistetavaksi, mutta usko - luottamuksemme Jumalaan lisääntyy. Koettelun tarkoitus on kääntyä kiitokseksi, ylistykseksi ja Jumalan kunniaksi (1.Pt. 1:7) Lähestyvän pääsiäiseen liittyvässä kertomuksessa Israelin kansa oli Egyptissä Goosenin maakunnassa täysin turvassa, vaikka muuta Egyptiä vaivasivat suuret vitsaukset. Jumala on voimallinen varjelemaan ja pelastamaan meidät.

Korkeimman suojassa

Apostoli Paavali kertoo yli voimiensa käyneestä rasituksesta ja ahdistuksesta, jossa he olivat epätoivossa hengestäänkin luullen jo olevansa tuomitut kuolemaan. Paavalin sanat kertovat luottamuksen kasvamisesta: "Ja hän pelasti meidät niin suuresta kuolemanvaarasta, ja yhä pelastaa, ja häneen me olemme panneet toivomme, että hän vielä vastakin pelastaa. Paavali näkee myös testin suuremman tarkoituksen: Ettemme luottaisi itseemme, vaan Jumalaan, joka kuolleet herättää." (2. Kor 1:8-10) Jumalan tarkoitus on, että voisimme omakohtaisen kokemuksen perusteella samoin kuin psalmin 91 kirjoittaja kokea istuvamme Korkeimman suojassa ja yöpyvämme Kaikkivaltiaan varjossa sanoen Herralle: Sinä olet minun turvani ja linnani, minun Jumalani, johon minä luotan.