Jumala puhuu Osa 1

25.08.2022

Teksti: Eero Ketola. Kuva: Riikka Hallikainen.

"Sillä Jumala puhuu tavalla ja toisella, sitä vain ei huomata"

Otsikkolause on lainaus Vanhan testamentin Jobin kirjasta. Jobin kirjan tapahtumat saattavat juontaa juurensa aikaan jo 1000 - 2000 vuotta eKr.

Jumala puhuu ihmisille monenlaisella tavalla. Jumala ei puhunut vain menneisyydessä. Hän ei aloita puhumaan joskus tulevaisuudessa. Jumala haluaa puhua tänään." Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti".

Jeesus on sama tänään. Hän on Jumala ja hän haluaa puhua meille tänään. Apostoli Paavali kirjoitti:

"Mutta pysy sinä siinä minkä olet oppinut ja mistä olet varma, koska tiedät keiltä olet sen oppinut. Ja koska jo lapsuudestasi saakka tunnet pyhät kirjoitukset, jotka voivat tehdä sinut viisaaksi, niin että pelastut uskon kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa, että Jumalan ihminen olisi täydellinen, kaikkiin hyviin tekoihin valmistunut".

Jumala puhuu monella eri tavalla. Tärkein tapa ja kanava, jolla Jumala puhuu meille, on kirjoitettu Jumalan sana. Jumala puhuu kirjoitetun sanan kautta. Kun avaamme Raamatun, niin Jumala haluaa puhua meille. Raamattu on erityisasemassa. Jumala puhuu sanan kautta.

Toisinaan kuulee kristityn sanovan kysellen: "Miksi Jumala ei puhu minulle?". Kysymykseen on selvä vastaus: " Jumala puhuu jokaiselle ihmiselle". Jumala puhuu, mutta sitä ei vain huomata. Jumala puhuu meille, kun luemme Raamattua tai kuulemma Raamatun tekstejä. Jumalan sanan tulee ottaa vastaan uskossa.

Elämämme perustus on Jumalan sana. Perustus ei ole tunteemme, kokemuksemme, viisautemme, koulutuksemme ikä mikään muukaan. Perustus on Jumalan sana. Kirjoitettu sana on perustus. "Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta". Jumalan sana on syntynyt. Sanaa ei ole tehty tekemällä.

Pietari kirjoittaa: " Sen tähden rakkaani, pyrkikää tätä odottaessanne siihen, että teidät havaittaisiin tahrattomiksi ja nuhteettomiksi, rauhassa, hänen edessänsä; ja lukekaa meidän Herramme pitkämielisyys pelastukseksi, josta myös meidän rakas veljemme Paavali hänelle annetun viisauden mukaan on teille kirjoittanut; niin kuin hän tekee kaikissa kirjeissään, kun hän niissä puhuu näistä asioista, vaikka niissä tosin on yhtä ja toista vaikeatajuista, jota tietämättömät ja vakaantumattomat vääntävät kieroon niin kuin muitakin kirjoituksia omaksi kadotuksekseen."

Pietari rinnasti Paavalin kirjoitukset samalle tasolle kuin "muutkin kirjoitukset" eli Vanhan testamentin kirjoitukset. Vanhan testamentin kirjoittajat yhdistyvät näin Paavalin kirjoituksiin.

Silloin kun vastaanotamme Jumalan sanan, niin vastaanotamme Jeesuksen. Kun vastaanotamme Jeesuksen niin vastaanotamme Jumalan sanan. Eräs mies sanoi minulle: " Uskon Jekukseen, mutta en usko Raamattuun". Tämä on mahdotonta. Usko Jeesukseen merkitsee, että uskomme Jumalan sanan. Usko Jumalan sanaan merkitsee uskoa Jeesukseen. Ilman kirjoituksia emme tietäisi kuka Jeesus on emmekä osaisi uskoa häneen.

Johannes kirjoittaa evankeliumissa: "Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan tykönä. Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään mikä syntynyt on. ...Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä."

Kirjoitettu sana on elämämme pohja ja perustus. Sana osoittaa meille Jeesuksen, joka on sanansa mukaan perustus.

Jeesus voitti perkeleen kiusaukset Jumalan sanalla. Hän vastasi hänelle "Kirjoitettu on". Kolme kertaa Jeesus vastasi kirjoitettu on ja kerran hän vastasi "sanottu on".

Kirjoitettu sana on voimamme. Jumala puhuu kirjoitetussa sanassa. Meidän tehtävämme on kuunnella mitä Herra meille puhuu.

Job. 33:14

2 tim. 3: 14 - 17

2 Pietari 3: 14 - 16

Johannes 1:1-4 ja 12.