Jumala puhuu Osa 2

02.09.2022

Teksti ja kuva: Eero Ketola

Jumala puhuu monella erilaisella tavalla. Tärkein Jumalan tapa puhua ihmisille on kirjoitettu Jumalan sana eli Raamattu. Jumala puhuu myös puhutun sanan kautta.

Puhuttu sana

Paavalin ensimmäisessä kirjeessä tessalonikalaisille, luvussa kaksi, jakeessa 13 on kirjoitettu:

"Ja sen tähden me myös lakkamatta kiitämme Jumalaa siitä, että te, kun saitte meiltä kuulemanne Jumalan sanan, otitte sen vastaan, ette ihmisten sanana, vaan, niin kuin se totisesti on, Jumalan sanana, joka myös vaikuttaa teissä, jotka uskotte".

Paavali, Silas ja Timoteus julistivat Jumalan sanaa Thessalonikissa. Ihmiset uskoivat evankeliumin. "Otitte sen vastaan Jumalan sanana".

Paavali, Silas ja Timoteus olivat vajavaisia ihmisiä, mutta he julistivat Jumalan sanaa, jossa on uudestisynnyttävä voima ja Jumalan viisaus. Kakki muu katoaa, mutta Jumalan sana pysyy ikuisesti.

Jumalan sana aloitti vaikutuksen niiden ihmisten sisimmässä, jotka uskoivat. Ellei ihminen usko Jumalan sanaa se ei vaikuta hänessä.

Jumalan sana tekee ihmeellistä työtä niissä, jotka uskovat. Jumalan sana tekee työtä meissä. Filippiläiskirjeessä Paavali kirjoittaa: "Hän on aloittanut hyvän työn meissä". Työ tapahtuu sisimmässämme. Jumala puhuu ja vaikuttaa kirjoitetun sanan kautta, mutta myös kuullun sanan kautta.

Eräs mies oli kotikokouksessa, jossa oli useita henkilökohtaisia puheenvuoroja ja pastorin saarna. Mies korotti äänensä puheen jälkeen ja sanoi: "Koko illan ihminen on ollut äänessä. Haluan, että Jumala puhuu minulle".

Kuulija odotti profetoimista tai ilmestystä eikä hän ymmärtänyt, että Jumala puhuu hänelle, puhutun sanan kautta.

Paavali kirjoittaa Roomalaiskirjeessä. "Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta".

Tessalonikalaiskirje 2:13

Roomalaiskirje 10:17