Jumala puhuu Osa 3

14.09.2022

Teksti ja kuva: Eero Ketola

Jumala puhuu monella erilaisella tavalla ihmiselle. Jumalan sana, Raamattu on tärkein kanava, jolla Jumala lähestyy meitä. Hänen puheensa kuulemme myös julistetussa sanassa.

Jumala puhuu myös näkyjen kautta. Vanhassa testamentissa kerrotaan kuinka Jumala puhuu esimerkiksi Aabrahamille, Jaakobille, Danielille, Jeremialle, Hesekielille ja monille muille Raamatun kirjoittajille näkyjen kautta. Hesekiel kirjoittaa hänen ollessaan pakkosiirtolaisuudessa Kebar- kanavan varrella. " Taivaat aukenivat:, ja minä näin Jumalan näkyjä".

Myös Aamos, Obadja, Miika ja monet muut kertovat, että he näkivät Jumalan näkyjä.

Toisen lähetysmatkansa aikana Paavali ei tiennyt mihin suuntaan hänen tulisi edetä. Apostolien teoissa on kirjoitettu luvussa 16.

" Ja tultuaan Mysian kohdalle he yrittivät lähteä Bityniaan, mutta Jeesuksen henki ei sallinut heidän sitä tehdä. Niin he vaelsivat ohi Mysian ja menivät Trooaseen. Ja Paavali näki yöllä näyn; makedonialainen mies seisoi ja pyysi häntä sanoen: "Tule yli Makedoniaan ja auta meitä". Ja kun hän oli nähnyt sen näyn, niin me kohta tahdoimme päästä lähtemään Makedoniaan, sillä me käsitimme, että Jumala oli kutsunut meitä julistamaan heille evankeliumia".

Paavalilla oli edessään useita mahdollisuuksia. Hänellä oli myös edessään runsaasti kysymyksiä. Yöllä Jumala yllätti hänet. Jumala puhui näyn kautta. Paavali kertoi siitä mitä hän oli nähnyt. Hän kertoi Timoteukselle, Silaalle ja lääkäri Luukkaalle mitä hän oli nähnyt.

He sanoivat yhdessä: " Me käsitimme, että Jumala oli kutsunut meitä julistamaan heille evankeliumia". Paavalin näky tuli Jumalalta. Näky tempasi muutkin mukaansa. "Me kohta", Paavali, Siilas, Timoteus, Lukas ja ehkä muitakin. He päättivät yhdessä lähteä. Ilman yöllistä näkyä Paavali oli seuralaisineen ehkä lähtenyt toiseen suuntaan, ei Eurooppaan.

Jumalan antamat näyt ovat tärkeitä. ne vahvistavat suunnitelmia ja johdattavat uskovan oikealle suunnalle. Paavali esitti näyn ystävilleen. He olivat kaikki sitä mieltä, että näky oli tullut Jumalalta.

Korintossa Jumala puhui Paavalille näyssä.

"Mutta synagogan esimies Krispus ja koko hänen perhekuntansa uskoivat Herraan; ja myöskin monet korinttolaiset, jotka olivat kuulemassa, uskoivat ja heidät kastettiin. Ja Herra sanoi yöllä näyssä Paavalille: "Älä pelkää vaan puhu, äläkä vaikene, sillä minä olen sinun kanssasi, eikä kukaan ole ryhtyvä sinuun tehdäkseen sinulle pahaa, sillä minulla on paljon kansaa tässä kaupungissa. Niin hän viipyi siellä vuoden ja kuusi kuukautta opettaen heidän keskuudessaan Jumalan sanaa".

Ilman näkyä Paavali olisi lähtenyt Korintossa. Rohkaisevan näyn tuloksena hän viipyi kaupungissa puolitoista vuotta. Kaupunkilaiset saivat kuulla evankeliumin sanaa.

Jumala puhuu edelleen myös näkyjen kautta, Vuosia sitten evankelista Lapissa saarnasi kotikokouksessa. Kesken puheensa hän havaitsi, että kaikkine kuulijoiden kasvot muuttuivat kiinalaisten kasvoiksi. Näky meni nopeasti ohi. Näyn johdosta evankelistalle varmistui hänen aikaisemmin saamansa sisäinen kutsu lähetä lähetystyöhön Kiinaan.

Jumala puhuu tavalla ja toisella. Yksi tapa, jolla Jumala puhuu tänäänkin, on näkyjen kautta. Useilla kristityillä on elämän aikana kokemuksia, kuinka Jumala oli rohkaissut ja lohduttanut heitä näkyjen kautta.

Hesekiel 1: 1

Apostolien teot 16: 6 - 10

Apostolien teot 18: 9 - 11