Mikä merkitys Jeesuksen syntymällä on nyt?

31.12.2023

Teksti ja kuva: Eero Ketola

Mikä on Jeesuksen syntymän vaikutus tänään?

Vanha tapahtuma, johon liittyy voimakas tunne ja perinne?

Minkä vaikutuksen tapahtuma välittää arjen keskelle?

Mikä merkitys Jeesuksen syntymällä on nyt?

Me olemme vapaita. Syntimme on otettu pois. Kuulumme Jumalan perheeseen. Meillä on yhteys Jumalaan Jeesuksen kautta.

Hän on välimies. "Sillä yksi on Jumala ja yksi myös välimies Jumalan ja ihmisen välillä, ihminen Kristus Jeesus". 1 Timoteuskirje 2:5

Enkeli ilmoitti Joosefille, Jeesuksen kasvatusisälle. " Maria on synnyttävä pojan ja tälle on annettava nimi Immanuel, mikä käännettynä on "Jumala meidän kanssamme".

Mikä merkitys Jeesuksen syntymällä on tänään, kaiken arjen ja rutiinin keskellä? Tavattoman suuri merkitys. Mikään ei korvata tätä. Jeesuksessa Jumala on meidän kassamme.

Jeesus itse sanoi opetuslapsilleen. "Minä olen teidän kassanne joka päivä maailman loppuun saakka"

Galilean vuorella kokoontuneet oppilaat eivät voineet elää "maailman loppuun saakka". Opetuslapsista viimeisimpänä kuoli Johannes noin 100 jKr.

Ymmärrämme, että Jeesuksen lupaus tarkoittaa myös hänen seuraajiaan, jotka elävät nykyajassa.

Jeesuksen syntymän merkitys on: Emme ole koskaan yksin Jeesus on meidän kassamme. Hän asuu Pyhän hengen kautta meissä. Hänessä meillä on tämä päivä ja tulevaisuus".

Jeesus sanoi: " Minä elän ja hän elää minussa".