Muita

05.08.2023

Teksti ja kuva: Eero Ketola

Luukkaan evankeliumissa, luvussa kymmenen, mainitaan kuinka Jeesus valitsi: "Seitsemänkymmentä muuta ja lähetti heidät kaksittain edellänsä jokaiseen kaupunkiin ja paikkaan, jonne hän itse aikoi mennä". Heidät lähetettiin työhön Herralle kuuluvaan elonkorjuuseen.

Aikaisemmin Jeesus oli valinnut 12 opetuslasta: Andreaan, Filippuksen, Jaakobin, Sebedeuksen pojan, Jaakob nuoremman, Johanneksen, Juudas Iskariotin, Juudas, Jaakobin poika, Matteus, Pietari, Simon Kananeus, Natanael ja Tuomas. Tämän lisäksi Jeesus valitsi "muita". 70 henkilöä tai niin kuin useissa Raamatun käännöksissä sanotaan 72 henkilöä.

Heidän nimeään ei mainita Raamatussa. He tekivät tärkeää ja arvokasta työtä. Apostolien tekojen luvussa 11 ja jakeissa 19 – 26:

"Ne jotka Stefanoksen surmaamisesta alkaneen vainon tähden olivat hajaantuneet, kulkivat Foinikiaan, Kyprokseen ja Antiokiaan saakka mutta eivät julistaneet sanaa muille kuin juutalaisille. 20Heidän joukossaan oli kuitenkin muutamia kyproslaisia ja kyreneläisiä, jotka Antiokiaan saavuttuaan saarnasivat myös kreikkalaisille hyvää sanomaa Herrasta Jeesuksesta. 21Herran käsi oli heidän tukenaan, ja suuri joukko ihmisiä kääntyi ja uskoi Herraan.22Tästä kantautui tieto Jerusalemin seurakunnalle, ja seurakunta lähetti Barnabaksen Antiokiaan. 23Kun hän perille tultuaan näki, mitä Jumalan armo oli saanut aikaan, hän ilahtui ja kehotti kaikkia järkkymättä pysymään uskossa Herraan. 24 Hän oli hyvä mies, täynnä Pyhää Henkeä ja uskoa. Yhä enemmän oli niitä, jotka liittyivät Herran omien joukkoon. Barnabas lähti sitten Tarsokseen etsimään Saulia 26ja löydettyään toi hänet Antiokiaan. Yhdessä he toimivat seurakunnan keskuudessa kokonaisen vuoden, ja suuri joukko ihmisiä sai heiltä opetusta. Antiokiassa alettiin ensimmäiseksi käyttää opetuslapsista nimitystä kristitty.27Tuohon aikaan tuli Jerusalemista profeettoja Antiokiaan. 28Muuan heistä, nimeltään Agabos, ilmoitti Hengen vaikutuksesta, että koko maailmaan oli tuleva suuri nälänhätä. Näin tapahtuikin Claudiuksen aikana. 29Opetuslapset päättivät antaa avustusta Juudeassa asuville veljille, kukin varojensa mukaan. 30Niin he tekivätkin ja lähettivät Barnabaksen ja Saulin viemään rahat seurakunnan vanhimmille."

(Apostolien teot 11: 19 – 26 KR 92)

Antiokiaan saapui "muutamia kyproslaisia ja kyreneläisiä". Heidän nimiään ei mainita. Muut eivät julistaneet Jumalan sanaa muille kuin juutalaisille. "Muutamat" Kyproksen saarelta ja Pohjois-Afrikasta saapunet julistivat kaikille ihmisille Jumalan sanaa. Heillä ei ollut taivaallisia näkyjä, ei tunnelatausta eikä mitään erityistä. He noudattivat Jeesuksen lähetyskäskyä: "Menkää kaikkeen maailmaan ja julistakaa evankeliumia kaikille luoduille". Muutamat tekivät niin. Syntyi suuri, hengellinen herääminen.

Välillisesti muutamien avarakatseisuus ja luokittelematon toiminta aiheuttivat ja johtivat:

Seurakunnan perustamiseen Antiokiaan. Antiokia oli Rooman valtakunnan 3. suurin kaupunki.

Barnabaan ja Paavalin yhteistyön alku.

Opettajien ja profeettojen kehittymiseen ja kasvamiseen ohjaava seurakunta

Ensimmäinen Paavalin lähetysmatka manner - Eurooppaan.

Antiokiassa tehtiin kauaskantoiset ja tärkeät taustatyöt joka osaltaan johtivat Apostolien tekojen luvun 15 tärkeän kokoukseen päätökseen Jerusalemissa.

Kaikki nämä tapahtuivat koska muutamat tekivät uskollisesti työtä.

Vielä lisäksi. Muutamien työn kautta "Antiokiassa opetuslapsia ryhdyttiin kutsumaan kristityiksi. Sanalla kristitty on juurensa Antiokiassa ja muutamien työssä.

Kristitty tarkoittaa: "Kristukselle kuuluva".

Meistä jokainen voi olla "muu". Vaikka ei olisi erityistä asemaa, nimeä, vaikutusvaltaa tai kuuluisuuta olemme kaikki arvokkaita Jeesukselle.

Voimme rohkeasti kaikki olla muita.