Muuri valmistui I

25.11.2020

Teksti: Eero Ketola. Kuva: Eero Ketola

Vanhassa testamentissa, Nehemian kirjassa kerrotaan Jerusalemin muurin rakentamisesta. Kaupunkilaiset oli viety pakkosiirtolaisuuteen. Kaupungin muurit olivat olleet raunioina lähes vuosisadan. Nehemian johdolla pakkosiirtolaisuudesta kotiseudulle tulleet israelilaiset alkoivat rakentamaan muuria. Muuria rakennettaessa tapahtui monenlaisia asioita. Rakentajia peloteltiin, pilkattiin ja syytettiin kapinasta. Vastustusta tuli kansan sisältä ja ulkopuolelta. Jerusalem oli puolustuskyvytön ilman muuria. Siksi kaupunki tarvitsi muuria. Kaupunki kaipasi yhtenäisen ja lujan muurin. Mikäli muuri olisi ollut vain pienen osan kaupungin ympärillä siitä ei olisi ollut apua. Mikäli muuri olisi ollut 99 prosenttia kaupungin ympärillä sillä ei olisi ollut tärkeää merkitystä. Kaupunki tarvitsi yhtenäinen ja vankan muurin. Ainoastaan yhtenäinen muuri kykeni auttamaan puolustajia. Muurin rakentamisessa jokaisen työpanos oli tärkeä ja korvaamaton. Jos joku jätti tehtävänsä ja lähti pois, se merkitsi aukkoa muurissa. Muurin aukkoon tarvittiin ihmistä. Aukko muurissa vaarantaisi kaikkien kaupungin asukkaiden turvallisuuden. Jerusalemin muurin kivet kuvaavat kristittyjä, jotka ovat "eläviä kiviä". Uudessa testamentissa apostoli Pietari kirjoittaa, kuinka Jeesus on elävä kivi "jonka ihmiset ovat hylänneet mutta joka on Jumalan valitsema ja hänen silmissään kallisarvoien". Pietari jatkaa ensimmäisen kirjeensä luvussa kaksi: "Ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi rakennukseksi, pyhäksi papistoksi, toimittaaksenne hengellisiä uhreja, jotka ovat Jumalalle otollisia Jeesuksen Kristuksen tähden". Perustus ja pohja kaikelle rakentamiselle on Jeesus. " Sanotaanhan Raamatussa: - Katso, minä lasken Siioniin kulmakiven, valitun kiven, jonka arvo on suuri. Joka häneen uskoo, ei joudu häpeään. Te jotka uskotte, saatte siis osaksenne tämän arvon ja kunnian, mutta niille, jotka eivät usko "kivestä, jonka rakentajat hylkäsivät, on tullut kulmakivi, kompastuskivi ja kallio johon langetaan". Koska he eivät tottele sanaa, he kompastuvat, ja se heidän osakseen on määrättykin. Mutta te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, Jumalan oma kansa, määrätty julistamaan hänen suuria tekojaan, joka teidät on pimeydestä kutsunut ihmeelliseen valoonsa. Ennen te ette olleet kansa, mutta nyt te olette Jumalan kansa. Ennen te olitte armoa vailla, mutta nyt on Jumala teidät armahtanut". Paavali kirjoittaa ensimmäisessä kirjeessä korinttolaisille: "Te olette Jumalan rakennus". Jerusalemin muurin rakentamista verrataan seurakunnan rakentumiseen ja kasvamiseen ja myös yksityisen kristityn rakentumiseen.