Muuri valmistui 4

12.12.2020

Teksti: Eero Ketola. Kuva: Eero Ketola

Vanhassa testamentissa, Nehemian kirjassa kerrotaan Jerusalemin muurin rakentamisesta. Kaupunkilaiset oli viety pakkosiirtolaisuuteen Babyloniaan, nykyisen Irakin alueelle. Kaupungin muurit olivat raunioina. Nehemian johdolla pakkosiirtolaisuudesta tulleet israelilaiset alkoivat rakentamaan muuria. Jerusalem oli puolustuskyvytön ilman muuria. Siksi kaupunki tarvitsi muuria. Kaupunki kaipasi yhtenäisen ja lujan muurin. Ainoastaan yhtenäinen ja luja muuri kykeni auttamaan puolustajia. Muurin rakentamisessa jokaisen työpanos oli tärkeä ja korvaamaton. Jos joku jätti tehtävänsä ja lähti pois, se merkitsi aukkoa muurissa. Muurin aukkoon tarvittiin ihmistä. Jerusalemin muurin rakentaminen kuvaa Uudessa testamentissa seurakunnan rakentamista. Nehemia saapui Babyloniasta Jerusalemiin vuonna 444 eKr. Nehemian kirja kirjoitettiin noin vuonna 430 eKr. Muurin rakentaminen kuvaa siis Uudessa testamentissa seurakunnan monipuolista rakentamista ja kristityn sisäistä kasvua. Nehemian kirja on vanhaan testamenttiin kuuluva kirja. Apostoli Paavali opettaa Vanhan testamentin pyhistä kirjoituksista Roomalaiskirjeen luvussa 15: 4-6. "Kaikki, mitä pyhät kirjoitukset sisältävät, on kirjoitettu meille opiksi, jotta saisimme siitä kestävyyttä, lohtua ja toivoa. Jumala, jolta kestävyys ja rohkaisu tulevat, antakoon teidän olla keskenänne yksimielisiä, Kristuksen Jeesuksen tahdon mukaisesti, niin että te yksimielisesti, yhdestä suusta ylistäisitte Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumalaa ja Isää." Muuria rakensi suuri joukko israelilaisia. Muuri valmistui nopeasti. Kristitty on rakentaja ja elämän muurin rakentaminen on jokapäiväistä. Se päättyy vasta kun siirrymme täältä ikuisuuteen. Kaikilla on oma paikkansa ja jokaisen elämällä on merkitys. Apostoli Paavali kirjoittaa ensimmäisessä kirjeessä korinttilaisille, luvussa 12: " Jäseniä on kuitenkin monta, kun taas ruumis on yksi. Ei silmä voi sanoa kädelle: "Minä en tarvitse sinua", eikä liioin pää jaloille: "Minä en tarvitse teitä". Päinvastoin, juuri ne ruumiinjäsenet, jotka meidän mielestämme ovat muita heikompia, ovat välttämättömiä. Me verhoamme erityisen arvokkaasti ne ruumiinosat, joita emme pidä kovinkaan arvokkaina, ja peitämme erityisen säädyllisesti ne, joita häpeämme. Säädylliset ruumiinosat eivät tällaista verhoa tarvitse. Kun Jumala yhdisti jäsenet ruumiiksi, hän antoi vähempiarvoiselle jäsenelle suuremman kunnian, jotta ruumiissa ei syntyisi eripuraisuutta vaan jäsenet yhteen kuuluen huolehtisivat toinen toisestaan. Jos yksi jäsenen kärsii, kärsivät kaikki muutkin jäsenet, ja jos yksi jäsen saa osakseen kunniaa, iloitsevat kaikki mutkin sen kanssa". Seurakunnassa on monta jäsentä, jotka huolehtivat toinen toisestaan. Muuria rakennettiin yhdessä. Yksilö voimistaa yhteisöä. Yhteisö voimistaa yksilöä. Jokaisella on muurin rakentamisessa oma paikkansa. Rakentaja iloitsee yhdessä iloitsevien kanssa ja jos yksi kärsii niin kaikki muutkin kärsivät. Hengelliset lahjat rakentavat seurakuntaa. Paavali kirjoittaa: " Mutta se joka profetoi, puhuu ihmiselle: hän rakentaa, kehottaa ja lohduttaa". Paavali jatkaa: "Kielillä puhuva rakentaa itseään, profetoiva rakentaa seurakuntaa". Seurakuntaa rakennetaan yhdessä. Yhden ihmisen rakentuminen rakentaa seurakuntaa. Jumalan avulla rakennamme ja nostamme kivet paikoilleen hengellisessä muurissa, joka on Jumalan seurakunta.