Muuri valmistui 7

03.01.2021

Teksti: Eero Ketola. Kuva: Eero Ketola

Vanhassa testamentissa, Nehemian kirjassa kerrotaan Jerusalemin muurin rakentamisesta. Nehemian johdolla pakkosiirtolaisuudesta tulleet israelilaiset rakensivat muuria. Jerusalem oli puolustuskyvytön ja tarvitsi yhtenäisen ja lujan muurin. Ainoastaan yhtenäinen ja luja muuri kykeni auttamaan puolustajia. Muurin rakentamisessa jokaisen työpanos oli tärkeä ja korvaamaton. Muurin aukkoon tarvittiin ihmistä. Jerusalemin muurin rakentaminen kuvaa Uudessa testamentissa seurakunnan rakentamista. Rakentamisen menestymiseen tarvittiin toiminnallista yhteyttä. Rakentajat jakoivat aikansa, kykynsä, lahjansa ja varansakin siihen, että muuri valmistuisi. Päämäärä oli yhteinen hyöty. Muurin rakentaminen ei ollut itsetarkoitus tai vain työtä työn takia. Rakentamista ei tehty sen tähden, että oli hauskaa tai kivaa. Tai sen takia, että tunnetaso olisi korkealla. Työn tarkoitus oli saada kaikkia kaupungin asukkaita suojaava muuri valmiiksi. Seurakunnan rakennustyön tarkoitus on välittää Kristuksen rakkaus kaikille ihmisille. Samaan aikaan työ vahvistaa tekijäänsä. Työn teossa tarvitaan hengellistä viisautta ja ymmärtämistä. Rakentaminen rakensi muurin lisäksi myös yhteyttä rakentajien keskuuteen. Rakennustyö liitti ihmiset toisiinsa. Minkäänlaista "sukupolvien välistä kuilua" tai raja-aitoja ei ollut. "Kuilu" jo sanana on hyvin ahdistava ja pelottava. Ruumiin jäsenet ovat yhteydessä toisiinsa. Rakentajat olivat lähellä toisiaan hengellisesti ja myös ruumiillisesti. Kaukana, irrallaan oleva rakentaja ei voi rakentaa koska hän on kaukana. Kristuksen ruumiissa on monta jäsentä. Monta jäsentä ja yksi ruumis. Hengen yhteys rakentaa seurakuntaa ja rakentajat voivat yhdessä iloita ja lausahtaa: "Me teimme sen, Me osaamme, Me kykenemme".