Muuri valmistui 9

11.01.2021

Teksti: Eero Ketola. Kuva: Eero Ketola

Vanhassa testamentissa, Nehemian kirjassa kerrotaan Jerusalemin muurin rakentamisesta. Nehemian johdolla pakkosiirtolaisuudesta tulleet israelilaiset rakensivat muuria. Jerusalem oli puolustuskyvytön ja tarvitsi yhtenäisen ja lujan muurin. Ainoastaan yhtenäinen ja luja muuri kykeni auttamaan puolustajia. Muurin rakentamisessa jokaisen työpanos oli tärkeä ja korvaamaton. Muurin aukkoon tarvittiin ihmistä. Jerusalemin muurin rakentaminen kuvaa Uudessa testamentissa seurakunnan rakentamista. Rakentamisen menestymiseen tarvittiin toiminnallista yhteyttä. Rakentajat jakoivat aikansa, kykynsä, lahjansa ja varansakin siihen, että muuri valmistuisi. Päämäärä oli yhteinen hyöty. Uuden testamentin seurakunnan elämässä, varttumisessa ja kasvamisessa tarvitaan yhteyttä ja yhteistoimintaa. Uskovien yhteys, Hengen yhteys ovat tärkeitä rakentamisessa. On olemassa myös väärää "yhteyttä". Rakentaja saattaa rakentaa omaa ystäväpiiriä ympärilleen, mutta samalla puhuu pahaa ja vetää uskovat pois seurakunnan henkisestä yhteydestä. Paavali kirjoittaa galatalaiskirjeessä: "Heillä on intoa teidän hyväksenne, mutta ei oikeata; vaan he tahtovat eristää teidät, että teillä olisi intoa heidän hyväksensä" (Galatalaiskirje 4:17). Uusi testamentti 92 kääntää: "Nuo toiset koettavat innokkaasti vaikuttaa teihin, mutta heidän intonsa ei ole oikeaa. He tahtovat erottaa teidät meistä, jotta te intoutuisitte kannattamaan heitä". Uuden testamentin 2020 käännös (UT2020) kääntää kyseisen jakeen seuraavasti: "Ne toiset yrittävät kovasti kosiskella teitä, mutta heidän intonsa ei ole aitoa. He tahtovat vain erottaa teidät minusta, jotta innostuisitte kannattamaan heitä." Muurin rakentajia yritettiin pelotella ja erottaa toistaan. Seurakuntaa rakennetaan yhdessä ja yhdistäen, ei erottaen. Tehtävämme on rakentaa, nostaa, kantaa ja yhdistää. Jumalan seurakunta on tärkeä ja kallisarvoinen. Jeesus on hankkinut sen itselleen omalla verellään. Paavali kirjoitta, että "me monet" olemme "yksi ruumis". Monikko muodostaa yhteyden. Meillä on osallisuus Kristuksen ruumiiseen. Meillä on yhteys ristiinnaulittuun Jeesukseen. Ehtoollisista kuvataan yhteysateriaksi. Jeesus rakensi yhteyden taivaan ja maan välille. Muurin valmistuminen kuvaa yhteyttä ja lujuutta. Usko Jeesuksen antaa jatkuvuuden ja varmuuden, että työ menestyy Hänen siunauksensa ansiosta.