"Nimettömät" kertoivat Jeesuksesta

17.08.2023

Teksti ja kuva: Eero Ketola

Jeesus valitsi 12 opetuslasta ja heidän lisäkseen "70 muuta". "Muut" tekivät yhtä arvokasta ja tärkeää työtä kuin 12 opetuslasta.

Apostolien tekojen luvussa 11, jakeesta 19 jakeeseen 26.

" Ne, jotka Stefanoksen surmaamisesta alkaneen vainon tähden olivat hajaantuneet, kulkivat Foinikiaan, Kyprokseen ja Antiokiaan saakka mutta eivät julistaneet sanaa muille kuin juutalaisille. 20Heidän joukossaan oli kuitenkin muutamia kyproslaisia ja kyreneläisiä, jotka Antiokiaan saavuttuaan saarnasivat myös kreikkalaisille hyvää sanomaa Herrasta Jeesuksesta. 21 Herran käsi oli heidän tukenaan, ja suuri joukko ihmisiä kääntyi ja uskoi Herraan. 22Tästä kantautui tieto Jerusalemin seurakunnalle, ja seurakunta lähetti Barnabaksen Antiokiaan. 23Kun hän perille tultuaan näki, mitä Jumalan armo oli saanut aikaan, hän ilahtui ja kehotti kaikkia järkkymättä pysymään uskossa Herraan. 24 Hän oli hyvä mies, täynnä Pyhää Henkeä ja uskoa. Yhä enemmän oli niitä, jotka liittyivät Herran omien joukkoon. 25 Barnabas lähti sitten Tarsokseen etsimään Saulia 26 ja löydettyään toi hänet Antiokiaan. Yhdessä he toimivat seurakunnan keskuudessa kokonaisen vuoden, ja suuri joukko ihmisiä sai heiltä opetusta. Antiokiassa alettiin ensimmäiseksi käyttää opetuslapsista nimitystä kristitty. 27Tuohon aikaan tuli Jerusalemista profeettoja Antiokiaan. 28

Muuan heistä, nimeltään Agabos, ilmoitti Hengen vaikutuksesta, että koko maailmaan oli tuleva suuri nälänhätä. Näin tapahtuikin Claudiuksen aikana. 29 Opetuslapset päättivät antaa avustusta Juudeassa asuville veljille, kukin varojensa mukaan. 30 Niin he tekivätkin ja lähettivät Barnabaksen ja Saulin viemään rahat seurakunnan vanhimmille." KR 92.

Muutamat puhuivat kreikkalaisille evankeliumin ilosanomaa. Suuri joukko ihmisiä kääntyi ja uskoi Herraan. Näillä muutamilla ei ollut taivaallista näkyä. He eivät olleet nähneet Jeesusta. He eivät saaneet neuvoja enkeleiltä. Heille ei tullut profetioita.

He olivat muutamia, jotka olivat kuuliaisia Jeesuksen antamalle lähetyskäskylle: "Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille". Kaikki opetuslapset eivät julistaneet kreikkalaisille. He julistivat vain pakanoille. Muutamat Kyproksen saarelta ja Pohjois-Afrikasta tulleet julistivat kaikille ihmisille, jotka he kohtasivat.

Koska muutamat julistivat, niin seuraukset olivat suuria:

Seurakunta perustettiin

Barnabas ja Paavali aloittivat yhteistyön

Opettajat ja profeetat kasvoivat seurakunnan keskellä

Paavalin ensimmäinen lähetysmatka Euroopan mantereelle alkoi

Antiokiassa tehtiin tärkeiden ja kauaskantoisten päätösten taustatyö ja kokemustieto. Antiokian veljet kertoivat Jerusalemissa Jumalan suurista teoista ja armosta. Pakanakristittyjen kannettavaksi ei laitettu suurempaa kuormaa kuin välttämättömät

Kaikki nämä tapahtuivat koska Jeesus valitsi muutamia.

Ja vielä. Antiokiassa ryhdyttiin ensimmäisen kerran kutsumaan opetuslapsia nimellä kristitty.

Kristitty tarkoittaa "Kristukselle kuuluva".


Muutamat olivat kuuliaisia Jeesuksen sanoille. Seuraukset ovat myös tätä päivää.