Oli mies nimeltä Simeon

27.12.2020

Teksti: Eero Ketola. Kuva: Eero Ketola

Jerusalemissa oli mies. Hän oli jumalalinen mies, hän odotti Israelin lohdutusta ja Pyhä Henki oli hänen päällänsä. Pyhä Henki oli hänelle ilmoittanut, ettei hän ole näkevä kuolemaa, ennen kuin hän oli nähnyt Herran Voidellun. Simeon tuli Hengen vaikutuksesta pyhäkköön Jerusalemissa. Pyhäkössä oli mies, jonka nimi oli Simeon. Ympärillä oli hälinää ja paljon ihmisiä. Simeon näki tarkasti. Hän ei kiinnittänyt huomiotaan lähellä oleviin ihmisiin vaan hän keskittyi katsomaan Mariaa joka toinen Josefin kanssa vauvaa pyhäkköön. Jeesuksen syntymästä oli kulunut 40 päivää. Vanhemmat toivat hänet Nasaretista Jerusalemiin. Simeon otti vauvan syliinsä, kiitti Jumalaa ja sanoi: "Herra nyt lasket palvelijasi rauhaan menemään, sanasi mukaan; sillä minun silmäni ovat nähneet sinun autuutesi, jonka sinä olet valmistanut kaikkien kansojen nähdä, valkeudeksi, joka on ilmestyvä pakanoille, ja kirkkaudeksi kansallesi Israelille". Kiitosrukous on latinalaisessa Vulgata- käännöksessä nimellä Nunc Dimittis mukaillen ensimmäistä lausetta: " Nyt päästät palvelijasi". Uusi Testamentti 2020 (UT2020) kääntää Simeonin siunauksen seuraavasti. "Valtias, nyt annat palvelijasi nukkua pois rauhassa, lupauksesi mukaisesti. Silmäni ovat nähneet pelastuksen, jonka olet kaikille kansoille valmistanut, valon, joka loistaa kansoille, ja kansasi Israelin kirkkauden." Simeon tiesi kuka vauva on. Vauva oli Jumalan autuus ja pelastus kaikille kansoille, valkeus pakanoille ja kirkkaus Israelin kansalle. Simeonin sylissä pitämä vauva oli ennustusten täyttymys koko ihmiskunnalle, kaikille kansoille. Simone näki oikein. Hän näki ja tiesi Jeesuksen arvon. Hän tiesi, että vauva on koko maailman Vapahtaja ja Pelastaja. Simeonin kohdalla puhutaan useita kertoja Pyhän Hengen vaikutuksesta ja siitä, että "Pyhä Henki oli hänen päällänsä". Tuttuja ilmaisuja Helluntaipäivän jälkeen kristittyjen elämässä. Tänään ja kaikkina elämämme päivinä voimme olla Jumalan Hengen johdatuksessa ja saamme nähdä Jumalan suunnitelman ja siunauksen arjen keskellä. Simeon. Häntä ei mainita muualla Raamatussa. Hän odotti määrätietoisesti luvatun Messiaan tuloa kiinnittäen kaiken huomion siihen, joka oli tulossa. Pyhä Henki oli hänen päällään. Pyhä Henki oli hänelle ilmoittanut. Hengellisen elämän aste oli tuona aikana hyvin heikko. Simeonin kohdalla tilanne oli toinen. Hengen vaikutus ja Hengen johdatus toi Simeonin oikeaan paikkaan ja oikeaan aikaan. Hän ymmärsi ja kuuli Hengen johdatuksen. Hänellä oli mahdollisuus kulkea elämänsä suurimman tapahtuman ohi. Hänen ei täytynyt kysyä kuka tai missä lapsi on. Luukaan evankeliumin toisen luvun jae 29 ei ehdottomasti tarkoita, että Simeon oli vanha mies. Odottamisen aika oli loppu. Elämän huipentuma oli tuossa hetkessä. Mitään suurempaa hän ei elämänsä kuluessa enää kokisi. Simeon näki Jumalan autuuden, Jumalan lähettämän Pelastajan. Kaikki on Jeesuksessa. Pelastus tulee Jeesuksen kautta kaikille. Ei vain juutalaisille. Kansat vaelsivat pimeydessä. Valo ja kirkkaus tuli pakanoille ja Israelille.