Paavalin ajankäyttö oli viisasta, osa 6

12.06.2020

Teksti: Eero Ketola. Kuva: Eero Ketola

Paavali käytti aikansa hyödyksi Rooman vankeuden ja kotiarestin aikana. Rooman ensimmäisen vankeuden aikana hän kirjoitti Efesolaiskirjeen, Filippiläiskirjeen, Kolossalaiskirjeen ja kirjeen Filemonille. Apostoli Pietari rinnasti kirjeessään Paavalin kirjoitukset samalle tasolle kuin Vanhan testamentin kirjoitukset. Keskitymme kirjeeseen filippiläisille, joka on Paavalin yksi lämpimimmistä kirjeistä. Kirje on lähetystyöntekijän kiitos esirukouksista ja taloudellisesta tuesta. Kirje sisältyy yhden syvällisimmän katkelman Jeesuksen elämästä ja työstä. Tämä löytyy toisen luvun jakeista 5-11.

Paavali oli oppinut tyytymään oloihinsa. Hän ei valittanut tai etsinyt epäkohtia. Hän oli tyytyväinen. Tyytyväisyys on suuri voitto. Paavali osasi elää. Kirjeessä filippiläisille Paavali kirjoitta."Osaan elää niukkuudessa, osaan myös elää runsaudessa; kaikkeen ja kaikenlaisiin oloihin minä olen tottunut; sekä olemaan ravittuna että näkemään nälkää, elämään sekä runsaudessa että puutteessa. Kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa". Elämän suuri, onnellisuuden salaisuus on, että ihminen osaa elää ja on tyytyväinen. Paavalin ensimmäisessä kirjeessä Timoteukselle, myös vankilakirjeessä on kirjoitettu: " Suuri voitto onkin jumalisuus yhdessä tyytyväisyyden kanssa, Sillä me emme ole maailmaan mitään tuoneet, emme voi myös voi täältä mitään viedä; mutta kun meillä on elatus ja vaatteet, niin tyytykäämme niihin". "Tunnen köyhyyden ja hyvinvoinnin, olen tottunut kaikkeen ja kaikenlaiseen, syömään itseni kylläiseksi ja näkemään nälkää, elämään runsaudessa ja puutteessa. Kestän kaiken hänen avullaan, joka antaa minulle voimaa"