Taivaallinen isä tietää kaiken, Our Hevenly Father knows all of our needs

22.03.2020

Teksti: Myrtle Grimm-Turunen, Suom. ja kuva Eero Ketola


Juuri sitä ennen kun Jeesus opetti opetuslapsilleen Isä meidän-rukouksen, Hän sanoi liittyen siihen, miten meidän tulisi rukoilla: "Teidän Isänne tietää, mitä te tarvitsette ennen kuin pyydätte Häneltä. (Matt. 6:8)

Matt. 6 opettaa meille monia asioita ja vahvistaa jakeen 8 jakeissa 31-32: "Sen tähden älkää huolehtiko sanomalla "Mitä me syömme?' tai 'Mitä panemme päällemme?' Sillä tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Teidän taivallinen Isänne kyllä tietää, että te tarvitsette kaikkeatätä." Jeesus tietää kaikki meidän tarpeemme ja Hän välittää meistä. Hän todella pitää meistä huolen.

Kysymys: Mitkä ovat syvimmät, fyysiset, emotionaaliset tarpeesi? Hengelliset tai mielen tarpeet?

Abba Isä Jumala haluaa antaa meille paljon enemmän kuin maalliset isämme voivat antaa meille. "Ja kuka teistä on se isä, joka poikansa häneltä pyytäessä kalaa antaa hänelle kalan sijasta käärmeen, taikka joka hänen pyytäessään munaa antaa hänelle skorpionin?" (Luukas 11:11-12)

Joskus saatamme ajatella, että Jeesus antaa meille 'kiviä' 'leivän' sijasta." Mutta viisaudessaan Hän todella toimii antaakseen jotain paljon parempaa kuin pyysimme. Ef.3:20:"Mutta hänelle, joka voi tehdä enemmän, monin verroin enemmän kuin kaikki, mitä me anomme tai ymmärrämme, sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa," Tämä voima on Pyhän Hengen läsnäolo ja voima.

Jesus rohkaisee meitä Mt 7:7; "Ja Minä sanon teille: "Anokaa, niin teille annetaan; etsikää, niin te löydätte; kolkuttakaa, niin teille avataan.."

Charles Spurgeon kirjoitti: "Jumala ei tarvitse rukoustamme ilmoittaaksemme Hänelle, sillä Hän tietää, mitä tarvitsemme ennen kuin pyydämme Häneltä. Eikä meidän tarvitse toistaa rukoustamme yhä uudelleen suostutellaksemme Häntä, sillä meidän Isänämme Hän haluaa siunata meitä."

Psalmi 107:9: "Sillä hän ravitsee nääntyvän sielun ja täyttää nälkäisen sielun hyvyydellä." Niin: "Mutta minun Jumalani on rikkautensa mukaisesti täyttävä kaikki teidän tarpeenne kirkkaudessa, Kristuksessa Jeesuksessa." (Fil. 4:19)

Psalmi 84:12-13 Sillä Herra Jumala on aurinko ja kilpi; Herra antaa armon ja kunnian, ei hän kiellä hyvää niiltä, jotka nuhteettomasti vaeltavat. Herra Sebaot, kuinka autuas onkaan se ihminen, joka sinuun turvaa!"

Kiitos meidän kallis Isämme, joka vuodatat rakkautesi meihin ja anna tKAIKEN, mitä tarvitsemme. Me rakastamme, kiitamme ja palvomme Sinua!


Our heavenly Father knows all of our needs

Just before Jesus taught His disciples the Lord's prayer, He said, concerning how we ought to pray; "Your Father knows what you need before you ask Him..." (Matt. 6:8)

Matt. 6 teaches us many important matters, and confirms verse 8 in verses 31-32: "Therefore do not worry, saying, 'What shall we eat?' or 'What shall we drink?' or 'What shall we wear?' For the Gentiles strive after all these things, and your heavenly Father knows that you need them..." Jesus knows our every need and He is concerned about us. He truly cares!

Question: What are your deepest physical, emotional. Spiritual and mental needs?

Abba Father God desires to give us much MORE than our earthly fathers can give to us. "What father among you, if his son asks for a fish, will give him a snake instead? Or if he asks for an egg, will give him a scorpion?" (Luke 11:11 + 12)

Sometimes we might think that Jesus is giving us 'stones' instead of "bread." But, in His wisdom, He is really working to give us something far better than what we requested. Ephesians 3:20 says; "Now unto Him Who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us..." And THAT power is Holy Spirit presence and power.

Jesus encourages us in Mathew 7:7; "And I say unto you, "Ask and it will be given to you; seek and you will find; knock and the door will be opened to you."

Charles Spurgeon wrote. "God does not need us to pray for His information, for He knows what we need before we ask Him. Nor do we need to repeat the prayer over and over for His persuasion, for as our Father - HE IS WILLING TO BLESS US."

Psalm 107:9 states; "For He [God] satisfies the thirsty and fills the hungry with good things." Yes, "...God will fully supply our every need according to his glorious riches in Christ Jesus." (Phil. 4:19)

"For the LORD God is a sun and shield; The LORD gives grace and glory; No good thing does He withhold from those who walk uprightly. O Lord of hosts, How blessed is the man who trusts in You!" (Psalm 84:11-12)

Thank You precious Father, that You lavish your love upon us and supply ALL of our needs. We love, thank and worship You!

Myrtle Grimm-Turunen