Tietäjät itäisiltä mailta

28.12.2021

Teksti: Eero Ketola

Suuri vastakohtaisuus: Jeesus- lapsi ja Herodes Suuri

"Kun Jeesus oli syntynyt Juudean Betlehemissä kuningas Herodeksen aikana, niin katso, tietäjiä tuli itäisiltä mailta Jerusalemiin, ja he sanoivat: "missä on se äsken syntynyt juutalaisten kuningas? Sillä me näimme hänen tähtensä itäisillä mailla ja olemme tulleet häntä kumartamaan".

Tietäjät tulivat kaukaa idästä, ehkä Persiasta tai Etelä-Arabiasta. Tietäjillä oli kallisarvoiset lahjat Jeesukselle. Tärkeintä oli kuitenkin se, että tietäjät halusivat kumartaa ja palvoa juutalaisten kuningasta. Jeesus oli syntyessään ihmiseksi kuningas eikä prinssi. Tietäjät tulivat Jerusalemiin, juutalaisten pääkaupunkiin. Tämä oli luonnollista, sillä oli selvää, että kuningas syntyy pääkaupungissa, kuninkaan linnassa. Kuningas syntyi kuitenkin tallissa ja eläimen syöttökaukalo oli hänen ensimmäinen vuoteensa.

Kuningas Herodes Suuri hämmästyi. Koko Jerusalem hämmästyi. Herodes ei ollut kuullut mitään juutalaisten kuninkaasta, joka on syntynyt. Palatsissa ei ainakaan kukaan syntynyt tuona aikana. Herodes kutsui paikalle miehet, jotka tietävät asiasta. Ylipapit ja kirjanoppineet tiesivät heti, että Jeesus syntyy Juudean Betlehemissä sillä, niin on kirjoitettu Raamattuun. Ylipapit ja kirjanoppineet antoivat heti vastauksen, vaikka heidän täytyi tietää, että he nyt asettivat vastasyntyneen vaaraan. Herodes Suuri oli raaka ja häikäilemätön kuningas. Hän surmasi vaimonsa, kolme poikaansa, anoppinsa, lankonsa, enonsa ja monia muita. Hän tappoi myös Betlehemin kaikki alle kaksivuotiaat poikalapset. Jeesus syntyi Juudean Betlehemissä. Tuohon aikaan oli Israelissa kaksi Betlehemiä. Juudean Betlehem ja Galileassa toinen Betlehem, Nasaretin luoteispuolella. Vanhan testamentin profeetta Miika tiesi, että Jeesus syntyy Juudean Betlehemissä. Hän on Davidin kuningassuvusta.

Piirroskuva: Maj Lindman, Kuvia Jeesuksen elämästä. Satakunnan Kivipaino 1941 

"Näimme hänen tähtensä ja tulimme häntä kumartamaan". Herodes pyysi tietäjiä palaamaan Betlehemistä hänen luoksensa sillä Herodes sanoi, että tulisi myös kumartamaan juutalaisten kuningasta. Todellisuudessa Herodes olisi tappanut Jeesus- lapsen.

Tietäjät löysivät Jeesuksen Betlehemistä. Jeesus ei ollut enää tallissa vaan "huoneessa". Tietäjät näkivät lapsen ja Marian, hänen äitinsä. Tietäjät lankesivat maahan ja kumarsivat Jeesus-lapsen edessä. He antoivat Jeesukselle lahjoja. Tietäjät olivat herkkiä kuulemaan Juamlan äänen. Jumala kielsi heitä palaamasta Herodeksen luo. He valitsivat toisen tien ja lähtivät omaan maahansa.

Tietäjille tärkeintä oli se, että he tulivat kunnioittamaan Jeesusta. Heidän koko mielenkiintonsa oli keskittynyt Jeesukseen. Elämän huippuhetkiä on se, että kiinnitämme katseemme Jeesukseen ja ylistämme häntä koko sydämestämme.