Top 10

26.01.2024

Teksti ja kuva: Eero Ketola

Afrikassa luetaan paljon Raamattua. Afrikassa asuu lähes 1,5 miljardia asukasta eli 15 % koko maailman väestöstä. Protestanttisia kristittyjä Afrikassa on noin 48 % asukkaista eli yli 700 miljoonaa. Heidän määränsä kasvaa runsaat 3 % vuodessa.

YouVersion Bible app. on kerännyt vuonna 2023 eniten Afrikassa luetut Raamatun jakeet.

1.  Jeremia 29:11 "Sillä minä tunnen ajatukseni, jotka minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra: rauhan          eikä turmion ajatukset; minä annan teille tulevaisuuden ja toivon."

2.  Paavalin kirje filippiläisille 4:6 "Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne               rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi."   

3.  Jesaja 41:10 "Älä pelkää, sillä minä olen sinun kanssasi; älä arkana pälyile, sillä minä olen sinun             Jumalasi: minä vahvistan sinua, minä autan sinua, minä tuen sinua vanhurskauteni oikealla                   kädellä."

4.  Roomalaiskirje 12:2 "Älkää mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne         uudistuksen kautta, tutkiaksenne mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellisitä" 


     Rohkaisevia Raamatun jakeita myös meille suomalaisille!

Taustatiedot: Jason Mandryk. Operation WORLD. Completely Revised Seventh Edition. United Kingdom 2010. Christianity Today.