Aamukasteen siunaus

13.02.2021

Teksti: Myrtle Grimm-Turunen. Kuva: Eero Ketola

Sana 'aamukaste' esiintyy 34 kertaa Raamatussa, ja se on pääasiassa siunauksena. Pääsiäisen jälkeen juutalaiset ympäri maailmaa ovat rukoilleet "Tfilat Tal"-kasterukouksen tai siunauksen, missä pyydetään Jumalaa tuomaan valo pimeyteen, vetämään Israelia Häneen itseensä niin kuin juuret saavat vettä kastepisaroista

Sade voidaan kuulla ja tuntea, kun sataa, mutta kaste on hiljaa. Se ei vedä huomiota puoleensa. Se ei koskaan tuota vahinkoa, vaan se on lempeä ja ravitseva.

1 Ms 27:28 Iisak siunaa Jaakobia: "Jumala antakoon sinulle taivaan kastetta ja maan lihavuutta, jyviä ja viiniä yllin kyllin!"

Kaste Raamatussa puhuu useimmiten siunauksen runsaudesta ja jumalisuudesta. Sen on nähty tulevan alas mannan ja viiriäisten mukana, jotka Jumala antoi lapsilleen erämaassa pitäen ruoan tuoreena. Se oli lahja ja elämän lähde. Hoosea 14:6 "Minä olen oleva Israelille kuin kaste".

Tässä jakeessa Jumala vertaa itseään kasteeseen, suurena siunauksena Israelille, mikä tuottaa kukoistavaa kasvua, kauneutta ja tuoksua.

Me kaikki tarvitsemme Pyhän Hengen kastetta elämässämme - rakkautta, tuoksua, hengellistä rikkautta ja siunauksia, jotka Isäjumalan ja Jeesuksen läsnäolo ja ohjaus antaa meille. Kaste ei ilmesty, jos on kuuma tai tuulee. Lämpötilan tulee laskea, tuulen tyyntyä ja ilman täytyy päästä lepäämään. Juuri niin tarvitsemme mekin päästä hiljaisuuteen Isän Jumalan eteen odottamaan Hänen kallisarvoista läsnäoloaan Pyhässä Hengessä.

Joka päivä tarvitsemme kastetta taivaasta - hengellistä uudistumista, joka tulee olemalla Jeesuksen kanssa, ottaen vastaan Hänen voimansa, rauhansa, kuntouttamisensa, uudistamisensa ja runsaat siunauksensa.

Ylistäkäämme Abba-Isää päivittäin rukoillessamme ja lukiessamme Hänen sanaansa, niin että Kirjoitukset tulisivat meille niin kuin Mooses sanoi kansalleen 5 Moos. 32:2, "Sateena pisaroikoon minun opetukseni, kasteena valukoon puheeni niinkuin vihma vihannalle, niinkuin sadekuuro ruohikolle!"

The blessing of dew

The word "dew" appears 34 times in the Bible, and it is mainly seen as a blessing. Since the time of Passover, Jewish people across the world, have been praying the "Tfilat Tal" prayer or blessing for dew, which asks God to bring light out of the darkness, to draw Israel to Himself, as a root finds water from dew.

Rain can be heard and felt when it falls, but dew is silent. It does not draw attention to itself. It never produces damage; but it is gentle and nourishing.

In Genesis 27:28, Isaac blessed Jacob with these words: "May God give you of the dew of heaven and of the fatness of the earth and plenty of grain and wine."

Dew in the Bible speaks mostly of abundance and divine blessing. It was seen to come down with the manna and the quail that God provided for His children in the desert, keeping the food fresh. It was a gift and a source of life. In Hosea 14:5 God spoke of Himself as dew - "I will be like the dew to Israel...".

In this verse, God likened Himself to dew, as a great blessing to Israel, that causes flourishing growth, beauty, and fragrance.

We all need the dew of the Holy Spirit in our lives - the loveliness, the fragrance, spiritual richness, and blessings which Father God's and Jesus' presence and guidance give to us. Dew will not appear when there is heat or wind. The temperature must fall, the wind must stop, and the air must come to rest. Just so we need to get still before our Father God, to wait for His precious presence in the Holy Spirit.

Every day we need the dew from heaven - the spiritual refreshment that comes from being with Jesus, to receive His strength, His peace, His restoration, His renewal, and His abundant blessings. May we worship Abba Father daily through prayer and reading His word, so that the Scriptures become to us like Moses told his people in Deut. 32:2 - "My message shall drop as the rain, my speech shall cleanse like dew, as the light rain upon tender grass, and as the showers upon the herb."Teksti: Myrtle Grimm-Turunen. Kuva: Eero Ketola

Sana 'aamukaste' esiintyy 34 kertaa Raamatussa, ja se on pääasiassa siunauksena. Pääsiäisen jälkeen juutalaiset ympäri maailmaa ovat rukoilleet "Tfilat Tal"-kasterukouksen tai siunauksen, missä pyydetään Jumalaa tuomaan valo pimeyteen, vetämään Israelia Häneen itseensä niin kuin juuret saavat vettä kastepisaroista

Sade voidaan kuulla ja tuntea, kun sataa, mutta kaste on hiljaa. Se ei vedä huomiota puoleensa. Se ei koskaan tuota vahinkoa, vaan se on lempeä ja ravitseva.

1 Ms 27:28 Iisak siunaa Jaakobia: "Jumala antakoon sinulle taivaan kastetta ja maan lihavuutta, jyviä ja viiniä yllin kyllin!"

Kaste Raamatussa puhuu useimmiten siunauksen runsaudesta ja jumalisuudesta. Sen on nähty tulevan alas mannan ja viiriäisten mukana, jotka Jumala antoi lapsilleen erämaassa pitäen ruoan tuoreena. Se oli lahja ja elämän lähde. Hoosea 14:6 "Minä olen oleva Israelille kuin kaste".

Tässä jakeessa Jumala vertaa itseään kasteeseen, suurena siunauksena Israelille, mikä tuottaa kukoistavaa kasvua, kauneutta ja tuoksua.

Me kaikki tarvitsemme Pyhän Hengen kastetta elämässämme - rakkautta, tuoksua, hengellistä rikkautta ja siunauksia, jotka Isäjumalan ja Jeesuksen läsnäolo ja ohjaus antaa meille. Kaste ei ilmesty, jos on kuuma tai tuulee. Lämpötilan tulee laskea, tuulen tyyntyä ja ilman täytyy päästä lepäämään. Juuri niin tarvitsemme mekin päästä hiljaisuuteen Isän Jumalan eteen odottamaan Hänen kallisarvoista läsnäoloaan Pyhässä Hengessä.

Joka päivä tarvitsemme kastetta taivaasta - hengellistä uudistumista, joka tulee olemalla Jeesuksen kanssa, ottaen vastaan Hänen voimansa, rauhansa, kuntouttamisensa, uudistamisensa ja runsaat siunauksensa.

Ylistäkäämme Abba-Isää päivittäin rukoillessamme ja lukiessamme Hänen sanaansa, niin että Kirjoitukset tulisivat meille niin kuin Mooses sanoi kansalleen 5 Moos. 32:2, "Sateena pisaroikoon minun opetukseni, kasteena valukoon puheeni niinkuin vihma vihannalle, niinkuin sadekuuro ruohikolle!"

The blessing of dew

The word "dew" appears 34 times in the Bible, and it is mainly seen as a blessing. Since the time of Passover, Jewish people across the world, have been praying the "Tfilat Tal" prayer or blessing for dew, which asks God to bring light out of the darkness, to draw Israel to Himself, as a root finds water from dew.

Rain can be heard and felt when it falls, but dew is silent. It does not draw attention to itself. It never produces damage; but it is gentle and nourishing.

In Genesis 27:28, Isaac blessed Jacob with these words: "May God give you of the dew of heaven and of the fatness of the earth and plenty of grain and wine."

Dew in the Bible speaks mostly of abundance and divine blessing. It was seen to come down with the manna and the quail that God provided for His children in the desert, keeping the food fresh. It was a gift and a source of life. In Hosea 14:5 God spoke of Himself as dew - "I will be like the dew to Israel...".

In this verse, God likened Himself to dew, as a great blessing to Israel, that causes flourishing growth, beauty, and fragrance.

We all need the dew of the Holy Spirit in our lives - the loveliness, the fragrance, spiritual richness, and blessings which Father God's and Jesus' presence and guidance give to us. Dew will not appear when there is heat or wind. The temperature must fall, the wind must stop, and the air must come to rest. Just so we need to get still before our Father God, to wait for His precious presence in the Holy Spirit.

Every day we need the dew from heaven - the spiritual refreshment that comes from being with Jesus, to receive His strength, His peace, His restoration, His renewal, and His abundant blessings. May we worship Abba Father daily through prayer and reading His word, so that the Scriptures become to us like Moses told his people in Deut. 32:2 - "My message shall drop as the rain, my speech shall cleanse like dew, as the light rain upon tender grass, and as the showers upon the herb."