Juokse Jeesuksen luo

06.02.2023

Teksti: Myrtle Grimm-Turunen. Kuva: Eero Ketola

Below in English

Tunnetko ehkä hukkuvasi? Tarvitsetko ehkä enemmän aikaa, enemmän viisautta, paremman talouden, paremman terveyden, hyviä ihmissuhteita? Tunnetko itsesi kenties turvattomaksi ja epävarmaksi? Useimmiten on helppo juosta ensin perheen, ystävien, lääkärin tai muiden luo ennen kuin juoksee Jeesuksen luo.

Sananlaskut 18:10 sanoo: "Herran nimi on vahva torni; vanhurskas juoksee sinne ja saa turvan." Juokse Jeesuksen luo! Etsi Häntä. Vietä aikaa Hänen Sanassaan. Luota siihen, että Hän odottaa kärsivällisesti, että katsoisit Häneen vaikeuksien aikana. Omista aikaa Herralle rukouksessa ja jumalanpalveluksessa. Anna Hänelle mahdollisuus muuttaa edessäsi olevan polun mahdollisuuksia.

Elämästä tulee hyvin vaikeaa, kun yritämme hallita sitä itse, mutta kun luovutamme hallinnan Jeesukselle, meillä on yli ymmärryksen oleva rauha. Meitä ei koskaan ollut tarkoitettukaan hallitsemaan. Sananlaskut 19:21 muistuttaa meitä siitä, että "monet ovat miehen mielestä aivoitukset, mutta Herran neuvo on pysyväinen".

Jeesuksen luo juokseminen on niin kuin Paavali kirjoitti. "Riennän kohti päämäärää, voittopalkintoa, johon Jumala on minut taivaallisella kutsumisella kutsunut Kristuksessa Jeesuksessa."[Fil. 3:14] Meidän tulee juosta tämä kilpailu mielessämme yksi tarkoitus - tavata Jeesus kasvoista kasvoihin eräänä päivänä, ja varmistaa paikkamme lopullisessa taivaallisessa määränpäässämme.

Kuka juoksee kanssasi samaan tahtiin ja samalla rakkaudella ja päättäväisyydellä kuin sinä? Ympäröi itsesi ihmisillä, jotka rohkaisevat sinua, rakastavat sinua ja muistuttavat sinua Jumalan suunnitelmasta ja Hänen rakkaudestaan, kun elämä ja ahdistus vaivaavat sinua.

"Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne Jumalalle tiettäväksi, rukoillen ja anoen, kiittäen. Ja Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee sydämesi ja mielesi Kristuksessa Jeesuksessa." (Filippiläisille 4: 6-7).

Rukous:

Kallis Jeesus, kiitos, että välität rakastavasti meistä jokaisesta. Kiitos Sinulle, että kun juoksemme luoksesi, toivotat meidät avosylin tervetulleiksi auttaen ja kantaen meitä, tukien ja ohjaten meitä kypsymään. Olet turvallinen turvakotimme. Auta meitä olemaan hyödyllisiä sinulle. Aamen.

RUN TO JESUS

Text: Myrtle Grimm-Turunen

Do you maybe feel overwhelmed? Are you maybe needing more time, more wisdom, more finances, better health, good relationships? Do you perhaps feel unsafe and insecure? Most times it is easy to first run to family, friends, the doctor, or to others before running to Jesus.

Prov. 18:10 says, "The name of the LORD is a strong tower; the righteous RUN to it and are safe." Run to Jesus! Chase after Him. Spend time in His Word. Trust that He is patiently waiting for you to look to Him during hardships. Dedicate time to the Lord in prayer and worship. Give Him the chance to change the possibilities of the path before you.

Life becomes very difficult when we try to control it by ourselves, but when we hand the control over to Jesus, we have peace beyond understanding. We were never meant to be in control. Proverbs 19:21 reminds us that, "Many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails."

Running to Jesus is like Paul wrote -> "I PRESS ON toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus." [Phil. 3:14] We need to run this race with one purpose in mind - to meet Jesus face to face on day, to secure our place in our final heavenly destination.

Who is running with you at the same pace and with the same love and determination as you have? Surround yourself with people who will encourage you, love you and remind you of God's plan and His love when life and anxiety trouble you. "Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus." (Philippians 4:6-7)

Precious Jesus, thank You that You lovingly care for each one of us. Thank You that when we run to You, You welcome us with open arms, to help us, to carry us, to sustain, direct, and mature us. You are our Safe Shelter. Help us to be useful for you. Amen.