Olen nähnyt Herran! I have seen the Lord!

03.04.2024

Teksti: Myrtle Grimm-Turunen. Kuva: Eero Ketola

Johanneksen evankeliumin luvussa 20 luemme, kuinka Maria meni Jeesuksen haudalle varhain sunnuntaiaamuna asettaakseen juutalaisen tavan mukaan yrttejä Herran Jeesuksen käärinliinoihin. Hänen saapuessaan hän havaitsi, että hauta oli tyhjä. Maria itki ajatellen, että joku on ottanut Jeesuksen ruumiin ja vienyt sen pois. Hän ei ollut tietoinen siitä, että Jeesus oli puutarhassa ja sanoi hänelle: "Maria". Kun Jeesus kutsui Mariaa nimeltä, hän tunnisti hänet, samalla tavalla, jolla me voimme tunnistaa Hänen läsnäolonsa koska hän tuntee meidän nimemme.

Maria Magdaleena lähti haudalta ja ilmoitti opetuslapsille: "Olen nähnyt Herran!" Toisinaan Jeesus on aivan rinnallamme, mutta me emme tunnista häntä, koska pelkomme ja epäilyksemme heittää varjonsa meidän riemukkaaseen odotukseemme ja toivoomme.

Kun Herra avaa silmämme me voimme löytää mielihyvän ja turvallisuuden hänen valossaan ja rakkaudessaan koska hän ei koskaan jätä eikä hylkää meitä. Tunnistammeko tosiasian, että meidän kallisarvoinen, siunattu Herra Jeesus, joka antoi henkensä meidän puolestamme hirvittävällä ristillä, on elävä ja rukoilee meidän puolestamme Taivaallisen Isän oikealla puolella? (Paavalin kirje roomalaisille 8:34)

I have seen the Lord!

In John 20 we read how Mary went to Jesus' tomb early Sunday morning to put spices on the Lord Jesus' body. When she arrived there, the tomb was empty and Mary wept, thinking someone had taken Jesus' body away. Unknown to her, Jesus was right there, in the Garden, and He said to her, "Mary." When Jesus called Mary by name, she recognized Him, just like we can realize His presence because He knows us by name.

Mary Magdalene went and announced to the disciples, "I HAVE SEEN THE LORD!!" Sometimes Jesus is right by us, but we do not recognize Him because our anxieties and doubts overshadow our joyful expectations. When our Lord opens our eyes, we can find pleasure and security in His light and love because He never leaves us, nor forsakes us. Do we recognize the fact that our precious, blessed Lord Jesus, Who gave His very life for us on a gruesome Cross, is alive and interceding for us at the right hand of our Heavenly Father? [Rom. 8:34)Thank You precious Lord Jesus, that even when I do not recognise Your presence, You are still with me. Thank You for opening my eyes and heart, and please help me to be like Mary and tell others that "I HAVE SEEN THE LORD!"