Paavalin ajankäyttö oli viisasta. Osa I

10.05.2020

Teksti: Eero Ketola. Kuva: Eero Ketola

Paavali käytti aikansa hyödyksi Rooman vankeuden ja kotiarestin aikana. Rooman ensimmäisen vankeuden aikana hän kirjoitti Efesolaiskirjeen, Filippiläiskirjeen, Kolossalaiskirjeen ja kirjeen Filemonille. Kirjeiden sanoma on Jumalan puhetta meille. Filippiläiskirje on Paavalin lämpimimpiä kirjeitä. Kirje on kiitollisuuden osoittaminen Filippin seurakunnan esirukouksista, ystävällisyydestä ja taloudellisesta tuesta. Apostoli Pietari rinnasti kirjeessään Paavalin kirjoitukset samalle tasolle kuin Vanhan testamentin kirjoitukset

Paavali rukoili vankilassa. "Aina kaikissa rukouksissani ilolla rukoilen teidän kaikkien puolesta". Paavali rukoili Filippin uskovien puolesta. Hän ei unohtanut heitä. Paavali tiesi ja tunsi rukouksen voiman ja merkityksen. Vankilan seinät eivätkä kahleet kyenneet estämään rukouksia eikä irrottamaan Paavalia rakkaista uskon sisarista ja veljistä. Rukous toi Filippin uskovat lähelle Paavalia.

Paavali rukoili iloisella mielellä. " Aina kaikissa rukouksissani ilolla rukoillen teidän kaikkien puolesta". Aina kuin Paavali muisti filippiläisiä hän kiitti Jumalaa.

Rukous ja kiitollisuus olivat Paavalin elämän asenne. Paavalin kirje roomalaisille 1:8 "Ensiksikin minä kiitän Jumalaani Jeesuksen Kristuksen kautta teidän kaikkien tähden, koska teidän uskoanne mainitaan kaikessa maailmassa". Paavalin ensimmäinen kirje korinttolaisille 1:4 " Minä kiitän Jumalaani aina teidän tähtenne siitä Jumalan armosta, joka on annettu teille Kristuksessa Jeesuksessa". Paavalin kirje kolossalaisille 1:3 "Me kiitämme Jumalaa, Herramme Jeesuksen Kristuksen Isää, aina kun rukoilemme teidän edestänne". Paavalin toinen kirje tessalonikalaisille 1:3 "Me olemme velvolliset aina kiittämään jumalaa teidän tähtenne veljet, niin kuin oikein onkin, koska teidän uskonne runsaasti kasvaa ja keskinäinen rakkautenne lisääntyy itse kussakin, kaikissa teissä". Paavalin kirje Filemonille jae 4 " Minä kiitän Jumalaani aina, muistaessani sinua rukouksissani".

Paavali rukoili ja muisti Filippin uskovia. Paavalin vankeus ei erottanut heitä toisistaan. Filippin uskovat samaistuivat Paavalin ahdistuksiin ja kärsimyksiin.