Rukous Elämästä Osa 2

08.12.2022

Teksti: Jari Grönstrand. Kuva: Eero Ketola

Esirukous osa 2.

Ajattelen, että tuolla esirukouksella, jota edellä kerroin oli vaikutusta omaan hengellisen elämän eheytymiseen, ja siksi haluan nyt kertoa ajatuksia esirukouksen tärkeydestä mitä viime aikoina sydämelläni on ollut.

Raamatusta voidaan löytää useita mainintoja esirukoilijoista ja siitä, kuinka se olisi yksi uskovan perustoimista.

2 Kor. 1:10-11

10. Ja hän pelasti meidät niin suuresta kuolemanvaarasta, ja yhä pelastaa, ja häneen me olemme panneet toivomme, että hän vielä vastakin pelastaa, 11. kun tekin autatte meitä rukouksillanne, että monesta suusta meidän tähtemme kohoaisi runsas kiitos siitä armosta, joka on osaksemme tullut.

Ef. 1:15-16

15. Sentähden, kun kuulin siitä uskosta, joka teillä on Herrassa Jeesuksessa, ja teidän rakkaudestanne kaikkia pyhiä kohtaan, 16. en minäkään lakkaa kiittämästä teidän tähtenne, kun muistelen teitä rukouksissani,

Ef. 6:18

18. Tehkää tämä kaikki rukoillen ja anoen. Rukoilkaa joka hetki Hengen antamin voimin. Pysykää valveilla ja rukoilkaa hellittämättä kaikkien pyhien puolesta.

Fil. 1:3-5

3. Kiitän Jumalaani aina kun muistan teitä, 4. aina kun rukoilen teidän kaikkien puolesta. Rukoillessani iloitsen siitä, 5. että olette alusta alkaen olleet ja yhä olette mukana evankeliumin levitystyössä.

1 Tess. 1:2-3

2. Me kiitämme Jumalaa aina kaikkien teidän tähtenne, mainiten teitä rukouksissamme, sillä lakkaamatta 3. me Jumalamme ja Isämme edessä muistamme teidän työtänne uskossa ja vaivannäköänne rakkaudessa ja kärsivällisyyttänne toivossa Herraamme Jeesukseen Kristukseen,

1 Tess. 3:1-2

1. Sitten vielä, veljet, rukoilkaa meidän edestämme, että Herran sana nopeasti leviäisi ja tulisi kirkastetuksi muuallakin niinkuin teidän keskuudessanne, 2. ja että me pelastuisimme nurjista ja häijyistä ihmisistä; sillä usko ei ole joka miehen.

2. Tim. 1:33. Minä kiitän Jumalaa, jota palvelen omatunto puhtaana, niin kuin jo esivanhempani ovat tehneet, ja muistan sinua rukouksissani lakkaamatta, päivin ja öin.

Filem. 1:4

4. Minä kiitän Jumalaani aina, kun muistan sinua rukouksissani.

Kaikesta edellä annetuista esimerkeistä minua puhuttelin eniten Toisen Mooseksen kirjasta löytyvä Israelilaisten sekä amalekilaisten välillä käyty taistelu.

2 Moos. 17:8-13

8. Sitten tulivat amalekilaiset ja taistelivat Israelia vastaan Refidimissä. 9. Niin Mooses sanoi Joosualle: "Valitse meille miehiä, mene ja taistele huomenna amalekilaisia vastaan. Minä asetun vuoren huipulle, Jumalan sauva kädessäni." 10. Ja Joosua teki, niin kuin Mooses oli hänelle sanonut, ja taisteli amalekilaisia vastaan. Mutta Mooses, Aaron ja Huur nousivat vuoren huipulle. 11. Ja niin kauan kuin Mooses piti kätensä ylhäällä, oli Israel voitolla; mutta kun hän antoi kätensä vaipua, olivat amalekilaiset voitolla. 12. Mutta kun Mooseksen kädet väsyivät, ottivat he kiven ja asettivat sen hänen allensa, ja hän istui sille, ja Aaron ja Huur kannattivat hänen käsiänsä kumpikin puoleltansa. Näin hänen kätensä kestivät vahvoina auringon laskuun asti. 13. Ja Joosua voitti amalekilaiset ja heidän sotaväkensä miekan terällä.

Raamattu kertoo, kuinka Mooses rukoili vuoren huipulla kädet taivaaseen kohotettuna ja siitä, kuinka kädet kohotettuna oli israelilaiset voitolla, ja käsien laskiessa olivat amalekialaiset voitolla.

Usein ajatuksemme viipyvät siinä, kuinka Mooseksen käsien pitäminen ylhäällä sekä Mooseksen rukous auttoi israelilaiset voitolle.

Oletko koskaan miettinyt näitä kahta muuta miestä Mooseksen rinnalla, jotka tukivat Mooseksen käsiä ylhäällä, kuinka he olivat valmiita seisomaan Mooseksen tukena yhteisen hyvän vuoksi. Mooses tuskin olisi onnistunut pitämään käsiään ylhäällä ilman Aaronia sekä Huuria. Samoin kuin Aaron ja Hur tarvitsivat Moosesta heidän johtajanaan samoin myös, Mooses tarvitsi heitä.

Kuinka tärkeän tehtävän nämä kaksi miestä sai tuossa tilanteessa osakseen, sillä kyseessä oli kuitenkin koko kansan tulevaisuus sillä, jos israelilaiset olisivat hävinneet taistelun olisi se voinut merkitä koko kansan tuhoa.

Itselle nousee tästä ajatus, että tämä voi kuvastaa meille tänä päivänä esirukoilijan tärkeyttä. Esirukoilija on se, joka on valmis rukoilemaan ei vain itsensä vaan myös muiden puolesta. Näillä esirukoilijoilla on Jumalan edessä yhtä suuri tehtävä kuin Aaronilla ja Hurilla tuolloin Mooseksen kanssa ollessa.

Itse ajattelen, että Jumala on sitonut suuren lahjan koko seurakunnan hyväksi esirukoilijoiden kautta. Voisi sanoa jopa niin että esirukoilijat ovat yksi kantavista pilareista seurakunnassa.

Itse omassa elämässäni olen huomannut kuinka vaikeiden tilanteiden keskellä, ei ole ollut omia voima varoja rukoilla, mutta näihin hetkiin Jumala on antanut esirukoilijat rinnalleni, ja näiden uskollisuuden kautta olen saanut voimaa nousta.

Itse olen viime päivinä kokenut vielä syvemmin sen, kuinka tärkeä on esirukoilijoiden tehtävä.

Nuorin veljistäni joutui sairaalaan ja tilanne oli hyvin akuutti eikä lääkärit oikein osanneet kertoa mistä on kyse. Tällaisten tilanteiden keskellä on siunaava huomata, että ei ole yksin, vaan on niitä esirukoilijoita, jotka kantavat rukouksin näidenkin tilanteiden keskellä. Kiitos aiheena tähän täytyy sanoa, että veljelläni on kaikki hyvin, vaikka aluksi näytti hyvin pelottavalta koko tilanne.

Muistan myös erään hyvin merkittävän tilanteen, kun vielä elin vielä elämää, jossa en tuntenut Jeesusta omana vapahtajanani. Eräänä kesä iltana olin nauttinut päihdyttäviä aineita. En muista tuosta tilanteesta itse mitään muuta kuin sen, että herätessäni huomasin ympärilläni olevan useita ensihoitajia, ja mitä ilmeisemmin olin ollut tiedottamassa tilassa.

En tuolloin ajatellut tuota asiaa sen enempää, mutta jälkikäteen sain kuulla, että eräs uskova sisar oli herätetty juuri tuona hetkenä rukoilemaan puolestani. Ja itse uskon siihen, että tuona kesäisenä yönä tämä uskova sisar taisteli elämästäni. Taistelu oli siis elämästä ja kuolemasta.

Tämä osoittaa minulle entistä enemmän sen, kuinka tärkeä tehtävä jokaisella esirukoilijalla on. Välttämättä kaikkia rukousvastauksia ei ole nähtävillä, mutta jokaisella rukouksella, mikä esirukoilijan sydämelle on laskettu, on merkitystä Jumalan maailmassa. Näiden ajatusten myötä haluankin rohkaista kaikkia, jotka kokevat sydämellään esirukoilijan tehtävän, että teillä on Jumalalta arvokas tehtävä. Kantakaa sitä ylpeydellä, koska teitä tarvitaan enemmän kuin aina meidän ymmärryksemme sitä käsittää.