Ylösnousemuksen kirkkaus ja ilo

17.04.2022

Teksti: Myrtle Grimm-Turunen. Kuva: Eero Ketola

Heprealaiskirje 12:2 sanoo: "... Joka hänelle tarjona olevan ilon sijasta kärsi ristin, häpeästä välittämättä, ja istui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle".

Jeesus kesti ristin. Tämä "ilo" on loistavaa ylösnousemuksen iloa, joka virtaa syvimmän ja voimakkaimman rakkauden teosta, jonka kukaan voi koskaan kokea!

Jumala haluaa, että tämä ylösnousemuksen ilo on myös sinussa ja juhlistaa paitsi kärsivää Kristustamme myös ylösnousseen Kristustamme. Hän hallitsee ja vakuuttaa meille Johanneksen evankeliumissa (15 luku, jae 10). " Jos te pidätte minun käskyni, niin te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen pitänyt isäni käskyt ja pysyn hänen rakkaudessaan. Tämän minä olen teille puhunut, että minun iloni olisi teissä ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi".

John Piper kirjoitti: "Me kestämme Sen ilon vuoksi, joka on asetettu meihin Kristuksen ylösnousemuksessa".

Ylösnousemuselämä on voitokasta ja loistokasta. 1. Kor. 2:9 sanoo: " Vaan, niin kuin on kirjoitettu: mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut, mikä ei ole ihmisen sydämeen noussut ja minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat".

Psalmi 16:11 sanoo: "Sinä neuvot minulle elämän tien; ylenpalttisesti on iloa sinun kasvojesi edessä, ihanuutta sinun oikeassa kädessäsi iankaikkisesti".

Ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä, luvussa kolme on kirjoitettu:

"Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisekseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisensa, kuin hän on".

Rakkaat ystävät. Ylösnousemuksen ilo on varmasti jotain, josta meidän kaikkien on oltava erittäin iloisia ja valmistauduttava siihen.

Rukous:

Herra Jeesus, kiitos Sinulle suuresta uhrautuvasta rakkaudestasi, joka on osoitettu ristillä, ja että nousit jälleen ylösnousemuksen kirkkaudessa! Auta meitä sanomaan, kuten Paavali teki Roomalaiskirjeessä 8:18: " Sillä minä päätän, että tämän nykyisen ajan kärsimykset eivät ole verrattavat siihen kirkkauteen, joka on ilmestyvä meihin".

Tämän nykyajan kärsimyksiä ei kannata verrata kirkkauteen, joka meille on paljastettava.

"Nykyiset ongelmamme ovat pieniä eivätkä kestä kovin kauan. Silti he tuottavat meille kunnian, joka on huomattavasti suurempi kuin he ja joka kestää ikuisesti!"

Kaikki kunnia ja kunnia Sinulle, kallisarvoinen Lunastajamme ja Herramme! Aamen